Wydanie nr: 5 (177) PAŹDZIERNIK 2018
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

"KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. w Opalenicy w obecnej formie prawnej istnieje od 1stycznia 1993 roku, ale założone zostało jako Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej już w 1958 roku. Przedsiębiorstwo w czasie ponad 50 lat swojej działalności zajmowało się przede wszystkim usługami wodno-kanalizacyjnymi, wywozami nieczystości i transportem np. dowozy dzieci do szkół, ale oprócz tego miało w swojej ofercie też administrowanie nieruchomościami, usługi budowlane, stolarskie itp. Obecnie jego działalność ogranicza się do produkcji i dystrybucji wody pitnej oraz odprowadzania i oczyszczalnia ścieków na terenie gminy Opalenica, a jego główne zadania to: ciągła rozbudowa, utrzymanie i modernizacja istniejących sieci i  urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. (Na zdjęciu: obecna siedziba Spółki)

W ciągu minionych dekad niezmiennym pozostał priorytet świadczenia usług komunalnych na najwyższym poziomie, a kwalifikacje pracowników z wieloletnim doświadczeniem i kompetencjami pozwalają wcielać w życie planowane założenia. Spółka, stawiając na nowoczesność i wdrożenie nowych technologii, skupia się na zasadniczych celach, którymi są: zapewnienie odbioru ścieków do sieci kanalizacyjnej dla coraz większej liczby mieszkańców (samo miasto Opalenica zapewnia sieć kanalizacji sanitarnej dla około 90 procent mieszkańców, w pełni skanalizowane są wsie: Wojnowice, Sielinko i Urbanowo) oraz zapewnienie nieprzerwanych dostaw czystej wody pitnej. (Na zdjęciu: Stacja Uzdatniania Wody w Opalenicy z lotu ptaka).

Chcąc chronić środowisko i sprostać wymogom prawnym, w ostatnich latach zaistniała konieczność realizacji nowych przedsięwzięć w zakresie pozyskania czystej i zdrowej wody oraz prawidłowego uregulowania gospodarki ściekowej, a ze względu na wysokie koszty tych zamierzeń władze gminy i spółki skutecznie postarały się o pozyskanie dotacji pieniężnych z zewnętrznych źródeł finansowania, przede wszystkim ze środków unijnych. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej powstało w gminie Opalenica wiele kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz dwie nowe oczyszczalnie ścieków – w Wojnowicach i w Troszczynie (główna oczyszczalnia ścieków). (Na naszym zdjęciu: nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Troszczynie ).

Oprócz tego cały czas modernizowane są kolejne obiekty, głównie stacje uzdatniania wody na terenie Gminy. Aby to osiągnąć w 2017 roku wybudowano drugi zbiornik czystej wody pitnej na terenie stacji uzdatniania wody w Opalenicy oraz wybudowano drugą studnię głębinową, zainstalowano pełną automatykę sterowania, nowe filtry oraz przeprowadzono generalny remont budynku stacji uzdatniania wody w Kopankach.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. niezależnie od zmieniających się struktur organizacyjnych, zawsze było bliskie mieszkańcom miasta i wiosek w gminie, zapewniając dostęp do podstawowych usług, niezbędnych dla normalnego funkcjonowania, dzięki czemu ma swój wielki udział w poprawie jakości życia lokalnej wspólnoty, umacniając pozycję Opalenicy na mapie Wielkopolski. (Na zdjęciu: oczyszczalnia ścieków w Wojnowicach ).

 
 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Misja samorządowca - służyć społeczeństwu...

Włodzimierz Pinczak:  – polski samorządowiec, burmistrz Stęszewa. W 1994 roku wystartował w wyborach samorządowych i został wybrany do rady gminy. W tym samym roku rada gminy wybrała Włodzimierza Pinczaka na burmistrza Stęszewa. W 1998 roku został ponownie wybrany przez radę na stanowisko burmistrza. W 2002 roku burmistrzowie zaczęli być wybierani w wyborach powszechnych. W wyborach samorządowych 2002 roku Włodzimierz Pinczak został wybrany w pierwszej turze, uzyskując 86,56 proc. głosów. W wyborach samorządowych 2006 roku, w pierwszej turze wyborów uzyskał  81,03 proc. głosów. W wyborach samorządowych w roku 2010 także wygrał w pierwszej turze, otrzymując 62,42 proc. głosów. W wyborach samorządowych 2014 ponownie został wybrany w pierwszej turze. A w 2012 roku wygrał organizowany przez Głos Wielkopolski plebiscyt na "Najlepszego wójta/burmistrza powiatu poznańskiego". Dzisiaj prosimy Go o wypowiedź na temat roli samorządowca.

Redakcja: Ile lat jest Pan w samorządzie?

Włodzimierz Pinczak: Prawie od zawsze działam w radzie sołeckiej sołectwa Zamysłowo, gdzie mieszkam. Od roku 90' byłem członkiem Komisji Finansów, Prawa i Administracji. W roku 1994 wystartowałem do Rady Gminy i wybrany zostałem radnym. W tym samym roku Rada Gminy wybrała mnie na burmistrza gminy. Funkcję tą pełniłem też w kolejnej kadencji 1998-2002. Wybory samorządowe w roku 2002 przyniosły zmiany- burmistrz wybierany był w wyborach bezpośrednich, przez całe społeczeństwo. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyli mnie mieszkańcy gminy Stęszew wygrałem wybory w roku 2002, 2006, 2010 oraz 2014. Obecna, kończąca się już kadencja jest moją szóstą.

Redakcja: Dlaczego został Pan samorządowcem?

Włodzimierz Pinczak: Głównym powodem były z pewnością tradycje rodzinne. Od małego obserwowałem dziadka i ojca, którzy działali w lokalnej i dla lokalnej społeczności. Było więc naturalną koleją rzeczy, że ja również będę w podobny sposób pracował. Fakt, że praca „u podstaw”, z ludźmi i dla ludzi, daje mi ogromnie dużo satysfakcji był na pewno kolejnym argumentem. Społeczna akceptacja dla mojej osoby przypieczętowała niejako decyzję o pozostaniu w administracji samorządowej przez tyle lat.

Redakcja: Jakie cechy charakteryzują najlepszych samorządowców?

Włodzimierz Pinczak:
Priorytetem jest umiejętność rozmowy z ludźmi i wsłuchiwanie się w ich potrzeby. Poza tym: cierpliwość, ogromne zaangażowanie i pełna dyspozycyjność.

Redakcja: Co udało się zrealizować przez te wszystkie lata w dziedzinie (infrastruktury, oświaty, sportu, kultury, rozwoju gospodarczego i ludzkiego gminy)?

Włodzimierz Pinczak: Tak wiele lat działalności w samorządzie powoduje, że nie sposób zapamiętać wszystkich osiągnięć i inwestycji. W dziedzinie infrastruktury to na pewno zgazyfikowanie i zwodociągowanie gminy, ciągła rozbudowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Poza tym - budowy i przebudowy dróg, ścieżek rowerowych, chodników. W dziedzinie oświaty cieszy fakt funkcjonowania aż kilkunastu placówek oświatowych. Od żłobków poprzez przedszkola i szkoły podstawowe. Są one każdego roku remontowane, doposażone. Powstały w nich pracownie komputerowe, a przy nich boiska sportowe. Ostatnie lata przyniosły też konieczność wybudowania dwóch nowoczesnych budynków oświatowych. Mieszkańcy mają możliwość korzystania z oddanej do użytku w roku 2017 hali widowiskowo- sportowej, boisk wielofunkcyjnych, skate parków i in. Prężnie działają: Muzeum Regionalne, Biblioteka Publiczna oraz Dom Kultury, ale również gminne kluby sportowe, zespoły śpiewacze, a także Stęszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku, szczep ZHP, Związek Emerytów i Rencistów i in.

Naprawdę trudno zebrać w „pigułkę” ważne działania i osiągnięcia. Zawsze priorytetem jest realizacja potrzeb życiowych mieszkańców, jeśli do tego dochodzi dobrze funkcjonująca oświata, ciekawe oferty spędzenia czasu wolnego, to można z przyjemnością pracować. Problemy, które się pojawiają, są tylko kolejnymi wyzwaniami.  

Redakcja:
Które sukcesy są najważniejsze?

Włodzimierz Pinczak
: Wszystkie osiągnięcia, bo każde z nich służy ludziom i realizowane było z myślą o nich. 

Dziękujemy za wypowiedzi.

 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem