Wydanie nr: 5 (170) MAJ 2017
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Natalii Drukarnia EtykiejJAWI

Gmina Komorniki rozwija się dynamicznie (1)...

Komorniki to bardzo dynamicznie rozwijająca się demograficznie i gospodarczo gmina aglomeracji poznańskiej. W dużej mierze jest to spowodowane korzystnym położeniem komunikacyjnym: bliskość Poznania, dobrze rozwinięta komunikacja ze stolicą Wielkopolski, ze szczególnym uwzględnieniem autostrady A2 wraz z lokalizacją zjazdu z autostrady w Komornikach i własna komunikacja autobusowa sprzyjają lokalizacji firm oraz osadnictwu. Ogromne znaczenie ma też sprawne zarządzanie oraz dbałość o zrównoważony rozwój gminy.

Gmina Komorniki leży w Wielkopolsce, w aglomeracji poznańskiej, w powiecie poznańskim (stanowi 3,5% jego powierzchni), na południowy-zachód od Poznania.Gmina rozciąga się na obszarze 66,55 km2, składa się z 8 sołectw, w których znajduje się 10 wsi (Chomęcice, Głuchowo, Komorniki, Łęczyca, Plewiska, Rosnowo, Rosnówko, Szreniawa, Walerianowo i Wiry) i 4 osady (Jarosławiec, Kątnik, Wiry i Wypalanki). Komorniki są gospodarzem Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej oraz siedzibą stowarzyszenia "Polska Orkiestra Barokowa".

Dogodne położenie i historia

Gmina Komorniki leży w aglomeracji poznańskiej, na przecięciu autostrady A2 (w połowie drogi między Berlinem a Warszawą), drogi A5 i A11 (drogi krajowe szybkiego ruchu). Na północy graniczy z Poznaniem, a na południowym wschodzie nachodzi na Wielkopolski Park Narodowy. Te okoliczności stwarzają dobre warunki, by tu żyć, inwestować i wypoczywać. Pierwsza wzmianka o Komornikach pochodzi z 1136 r. z bulli papieskiej. Początkowo zamieszkiwali te tereny komornicy – tj. chłopi bez ziemi. Warto zauważyć, że parafia komornicka w tym roku świętuje 720-lecie powstania. Ziemie obecnej gminy Komorniki należały do biskupów poznańskich. W XIX w. proboszczem był tu ksiądz Franciszek Ksawery Malinowski - językoznawca oraz członek-założyciel Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Inni znani to: Jan Grycz (cichociemny), Jan Nepomucen Morawski (członek Konfederacji Barskiej), Jan Olrych Szaniecki (działacz polityczny z okresu Królestwa Polskiego), Mościc ze Stęszewa (zasłużony kasztelan z okresu panowania Władysława Jagiełły). Przed reformą administracyjną gmina należała do województwa poznańskiego.

 Turystyka, sport i kultura

Gmina Komorniki jest miejscem przyjaznym zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Walorami turystycznymi gminy są m.in. Wielkopolski Park Narodowy, dobra sieć komunikacyjna, Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie, trasy turystyczne piesze, rowerowe i konne, zabytkowy most kolejowy w Wirach, wieża widokowa – mauzoleum Bierbaumów w Szreniawie, zabudowania pofolwarczne w kilku miejscowościach, miejsce przeprawy przez Wartę w czasie kampanii 19454 r. w Kątniku, w pobliżu którego niebawem powstanie niewielka przystań dla kajaków i małych łodzi. Gmina, a dokładnie Gminny Ośrodek Kultury organizuje cieszące się dużym zainteresowaniem rajdy piesze.
 

Co roku proponuje się też mieszkańcom i gościom szereg zajęć i imprez kulturalnych - najbardziej znane to Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, Dni Gminy Komorniki oraz Dożynki. Na terenie gminy dba się również o rozwój czytelnictwa, działa tu kilka bibliotek publicznych oferujących szerokie spektrum literatury mogącej zainteresować zarówno dorosłych, jak i dzieci. Równie istotnym czynnikiem naszego ogólnego rozwoju jest sport. Gmina udostępniła na swoim terenie liczne place zabaw dla dzieci, szereg „orlików” oraz korty i zewnętrzne siłownie dla dorosłych.

Oddano też do użytku dwie szkoły dysponujące krytym halami sportowymi. Organizacją licznych imprez sportowych zajmuje się Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (GOSIR). Obecnie trwają prace przygotowawcze do budowy Komornickiego Centrum Tradycji i Kultury, który będzie stanowił główne miejsce spotkań mieszkańców gminy i ich gości.

Gospodarka i infrastruktura społeczna

Ze względu na dogodne położenie gminy, na jej terenie zarejestrowanych jest ponad 4.500 podmiotów gospodarczych, przy czym wiele z nich to bardzo duże firmy międzynarodowe i krajowe. Na terenie gminy swoje siedziby i oddziały mają głównie mało uciążliwe dla środowiska firmy logistyczne, magazynowe, handlowe i motoryzacyjne. Gmina Komorniki przez ostatnich 8 lat podwoiła liczbę mieszkańców. Świadczy to o jej atrakcyjności dla ludzi osiedlających się na jej obszarze. W naszej gminie znalazło miejsce do życia wiele znanych osobistości ze świata nauki, muzyki i sportu. Działa tu kilka ogólnopolskich sieci, cała gmina jest zelektryfikowana i skanalizowana. Na osiedlach dostępny jest światłowód, internet radiowy i komórkowy, można korzystać też z sieci kablowej. Gmina stara się dbać o ochronę środowiska, dlatego też mieszkańcy w większości segregują odpady.
 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Stęszew- tak, naturalnie...(1)!

Stęszew - miejsce szczególne, na mapie powiatu poznańskiego, które nie tylko zachwyca krajobrazem i zapewnia spokojne życie, ale także daje duże możliwości inwestycyjne. Gmina, w której w naturalny sposób tradycja łączy się z nowoczesnością. Stęszew to malowniczo położona gmina, którą od Poznania dzielą 24 kilometry. Jej powierzchnia zajmuje 17 522 ha, na których zamieszkuje ok. 15 tys. osób. Bliskość Poznania; korzystne położenie przy drogach: krajowej nr 5 - prowadzącej do Wrocławia, nr 32 - do Zielonej Góry oraz budowany właśnie odcinek drogi ekspresowa S5, przebiegający przez gminę; a także walory krajobrazowe i infrastrukturalne sprawiają, że jest ona bardzo atrakcyjnym terenem. Swoją urodę zawdzięcza przede wszystkim aż 9 jeziorom oraz lasom, których część objęta jest Wielkopolskim Parkiem Narodowym.

Charakterystyka i położenie

Gmina Stęszew zachowała swój rolniczy charakter. Mimo to bardzo dobrze rozwija się na jej terenie handel i przemysł. Szybko przybywa ilość nowych podmiotów gospodarczych. Prężnie rozwija się infrastruktura - gmina Stęszew jest w pełni zwodociągowana i zgazyfikowana, posiada też sieć połączeń telefonicznych i internetowych wraz z liniami światłowodowymi. Ciągłej rozbudowie podlega gminna sieć kanalizacyjna. Funkcjonują także dwie nowoczesne oczyszczalnie ścieków.

Historia i kultura

Najstarsza, zachowana w dokumentach wzmianka o Stęszewie pochodzi z 1298 r. i dotyczy istnienia kościoła parafialnego. W 1370r. z nadania króla Kazimierza Wielkiego Stęszew stał się miastem. Jego historia wiąże się nierozerwalnie z rodami, które były na przestrzeni dziejów jego właścicielami. Historia miasta znajduje swoje odzwierciedlenie w herbie, który zawiera godła trzech ostatnich właścicieli - rodu Broniszów, książąt Jabłonowskich i książąt Oranii.

Na terenie miasta oraz we wsiach znajdujących się w obszarze gminy Stęszew zachowało się wiele cennych, zabytkowych budowli, które dokumentują dzieje regionu. Należą do nich m.in.:- dom z podcieniami, zbudowany w XVIII w. (obecnie siedziba Muzeum Regionalnego w Stęszewie); - neogotycki kościół farny w Stęszewie; - neogotycka kaplica oraz pałac w Będlewie; - XIX-wieczny pałac w Jeziorkach; - kościół w Łodzi; - kościół oraz XIX wieczny pałac w Modrzu; - neogotycki pałac w Strykowie; - barokowy kościół w Tomicach i wiele innych.

Krzewienie historii oraz kulturowej tradycji jest bardzo istotnym elementem działalności gminnej. Aktywnie działają w niej zespoły ludowe, upowszechniające tradycje terenów Wielkopolski. Są to: zespół śpiewaczy „Modrzanki”, zespół „Wesoła Gromada” oraz Kapela Dudziarska „Koźlary”. Ich działalność związana jest ze stęszewskim Domem Kultury. Prowadzi on swoją działalność w nowo wybudowanej hali widowiskowo- sportowej, organizując również zajęcia plastyczne, muzyczne i teatralne dla dzieci oraz wystawy i koncerty dla dorosłych.

Ciekawym miejscem na turystyczno- kulturalnej mapie gminy jest niewątpliwie Muzeum Regionalne w Stęszewie. Mieści się ono w zabytkowym domu podcieniowym (najstarszym po kościele farnym budynku w mieście, a zarazem ostatnim z domów podcieniowych). Posiada ono około 5000 eksponatów (które pozyskało przede wszystkim w darze od byłych i obecnych mieszkańców gminy Stęszew) oraz bogate zbiory dotyczące cechów rzemieślniczych, w tym dokumenty statutowe z XVII wieku, sztandary oraz pieczęcie. Regularnie organizowane są w nim tematyczne wystawy, lekcje historii dla najmłodszych, spotkania kulturalno- edukacyjne oraz warsztaty rękodzieła artystycznego. Biblioteka Publiczna w Stęszewie wraz z filiami w Strykowie, Będlewie, Trzebawiu i Jeziorkach zapewnia nie tylko dzieciom i młodzieży, ale również dorosłym mieszkańcom dostęp do ciekawych pozycji książkowych, organizuje spotkania z autorami, wspólne głośne czytanie książek dla najmłodszych itp.

Ważną rolę odgrywa stęszewski szczep ZHP, który kilka lat temu wznowił swoją działalność. Harcerze licznie w nim zrzeszeni uczestniczą we wszystkich uroczystościach patriotycznych, dzięki czemu uczą się właściwych postaw obywatelskich. Maluchy z chęcią uczęszczają na spotkania zuchów.

Turystyka i rekreacja

Jeziora, lasy i Wielkopolski Park Narodowy znajdujące się na terenie gminy Stęszew sprawiają, że lokalne środowisko przyrodnicze sprzyja rozwojowi sieci usług turystyczno- rekreacyjnych. Oferta bazy noclegowo-restauracyjnej jest bardzo szeroka. Znajduje się w niej m.in. kilka zabytkowych zamków i pałaców. Dwa ośrodki wypoczynkowe nad jez. Lipno i Strykowskim oferują różnego rodzaju atrakcje sportowe (gra w siatkówkę plażową, kajaki, rowery wodne). Na szczególną uwagę zasługuje Wake City nad jez. Lipno w Stęszewie- miejsce, w którym stworzono jeden z najlepiej zorganizowanych wyciągów wakeboardingowych, wyposażone, w szatnie z prysznicami, bar, kawiarnię oraz wypożyczalnię sprzętu.

Gmina Stęszew zapewnia również wspaniałe warunki do pieszych i rowerowych wycieczek. Ciągle rozwijająca się sieć ścieżek rowerowych oraz edukacyjno- przyrodniczo- kulturowych prowadzi do ciekawych miejsc, takich jak np.: „Źródełko Żarnowiec”, położone w okolicach miejscowości Tomice. Niewątpliwą atrakcję stanowią organizowane imprezy, charakterystyczne dla gminy Stęszew. Należą do nich np. Święto Stęszewa, Stęszewski Bieg Przełajowy, liczne rajdy rowerowe czy marsze nordic walking. Każdego roku powstają nowe obiekty sportowe, boiska, siłownie plenerowe, skate parki i in.

Nieprzeciętne walory przyrodnicze, atrakcje turystyczne to tylko niektóre z walorów, które sprawiają, że gmina Stęszew to miejsce godne odwiedzenia i poznania. (Stęszew info )


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem