Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka - otwarte...

„To najważniejsza inwestycja w historii Samorządu Województwa Wielkopolskiego” - powiedział 1 czerwca 2022 r. - w Dniu Dziecka - gospodarz spotkania Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, symbolicznie inaugurując działalność nowego szpitala pediatrycznego dla Wielkopolski. Lecznica zlokalizowana jest w stolicy regionu, przy ul. Wrzoska 1, pomiędzy Szpitalami Wojewódzkim a MSWiA. Spotkaniu towarzyszył specjalny program z okazji Dnia Dziecka. Mali pacjenci, którym przyszło spędzić ten szczególny dzień w nowym szpitalu otrzymali upominki, a dla tych, którzy w tym czasie mogli opuścić łóżka, przygotowano też występy artystyczne oraz gry i zabawy. ( Na zdjęciu budynki nowego Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu, które właśnie zostało oddane do użytku małym pacjentom regionu wielkopolskiego ).

Podczas spotkania w Centrum Dydaktyczno – Konferencyjnym szpitala Marszałek przypomniał całą ścieżkę działań związanych ze staraniami o powstanie lecznicy – od utworzenia spółki Szpitale Wielkopolski w 2011, poprzez koncepcję realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, propozycje lokalizacji szpitala i jego gabarytów oraz finalnego pozyskania działki w sąsiedztwie Szpitala Wojewódzkiego. Kolejne kamienie milowe to wywalczenie zgody w Brukseli przez Marszałka Woźniaka – mimo wcześniejszej odmowy - na unijne dofinasowanie inwestycji oraz decyzja Ministra Jerzego Kwiecińskiego o sfinansowaniu środkami budżetu państwa wkładu krajowego dla projektu. Finalnie, po przeprowadzonym przetargu, 17 października 2018 roku, plac budowy przejął wykonawca – firma Warbud S.A. Nadzór inwestycyjny pełniła firma SWECO Polska Sp. z o.o.

Spotkanie było okazją do podziękowania wszystkim, którzy w szczególny sposób przyczynili się do powstania szpitala. Specjalne podziękowania od Marszałka otrzymały następujące osoby: Jerzy Kwieciński – były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju następnie Minister Inwestycji i Rozwoju i również Minister Finansów, Piotr Florek – były Wojewoda Wielkopolski, Leszek Wojtasiak – były Wicemarszałek, a następnie Członek Zarządu Województwa, Leszek Sikorski - Prezes Zarządu Szpitale Wielkopolski Spółki z o.o., Izabela Marciniak - Dyrektor Naczelna Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, Nicolas Dépret - Prezes Zarządu Warbud S.A, Maciej Chrzanowski – Prezes Zarządu Sweco Polska Sp. z o.o. (Na zdjęciu: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Wożniak – pierwszy z prawej, z byłym Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju – Jerzym Kwiecińskim – obok, informują się o programie działalności szpitalnej Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka).

Podziękowania zostaną przekazane też Jackowi Jaśkowiakowi, Prezydentowi Miasta Poznania. Marszałek natomiast otrzymał od dyrekcji szpitala maskotkę - delfina. Delfiny witają w holu szpitalnym wszystkich odwiedzających szpital.

Inwestycję podsumował także Leszek Sikorski, Prezes naszej spółki Szpitale Wielkopolski, który nazwał oddany do użytku szpital dziecięcy „nową wizytówką Województwa Wielkopolskiego”. Prezentując dane dotyczące obiektu, podkreślił doskonałą współpracę ze wszystkimi wykonawcami, zwłaszcza z firmą Warbud S.A., która wybudowała lecznicę. O skali inwestycji świadczy fakt, że na budynek szpitala składa się m.in. 1200 okien, 26 kilometrów instalacji wodnej wewnętrznej czy 28 tys. m3 wbudowanego betonu.

„Wielkopolska zawsze była innowacyjna w pomysłach, zarządzaniu i rozwoju” – wskazał Minister Jerzy Kwieciński, mówiąc o procesie dochodzenia do powstania szpitala. Dodał także, że inwestycje takie ta decydują o jakości życia w regionie.

W inauguracji szpitala uczestniczyli także parlamentarzyści, samorządowcy – w tym Małgorzata Waszak-Klepaka, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz radni wojewódzcy, Paulina Stochniałek – Członek Zarządu Województwa, a także środowisko medyczne i pracownicy szpitala. Okolicznościowe listy przekazali Ewa Kopacz, Wiceprzewodnicząca Paramentu Europejskiego oraz Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski.

Goście mogli zwiedzić szpital w grupach, zapoznając się z takimi miejscami, jak: apteka, patomorfologia, serwerownia, poczta pneumatyczna, SOR, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Zakład Endoskopii oraz Oddział Rehabilitacji.

Przypomnijmy, że nowy szpital pediatryczny przy ulicy Wrzoska 1 w Poznaniu to inwestycja Samorządu Województwa Wielkopolskiego, na którą przeznaczyliśmy blisko 460 milionów zł. Budowa i wyposażenie zostały wsparte funduszami unijnymi. Jedna z najokazalszych lecznic dziecięcych w środkowej Europie dysponuje 354 łóżkami oraz zespołem oddziałów. W szpitalu miejsce zabezpieczono nie tylko dla małych pacjentów, ale i ich opiekunów. Na lecznicę składa się część łóżkowa, dziewięć oddziałów i kilkanaście poradni specjalistycznych. Oba te bloki połączone są w części centralnej wspólną przestrzenią komunikacyjną, z główną klatką schodową i czterema windami. (Na zdjęciu fragment nowocześnie wyposażonego pokoju pozabiegowego dla małych pacjentów).

Część tzw. łóżkowa została zaprojektowana na planie litery H, z wąskim traktem, umożliwiającym doświetlenie pokoi po obu stronach ciągów komunikacyjnych. W drugiej części, która stanowi serce szpitala, zaplanowano – na parterze – SOR, diagnostykę obrazową i izbę przyjęć, z kolei na wyższej kondygnacji swoje miejsce znalazła administracja lecznicy.

Blok operacyjny to kompleks pięciu nowoczesnych i zautomatyzowanych sal, w których znajdują się monitory umożliwiające transmisję wykonywanych w nich operacji (m.in. w Centrum Dydaktycznym). Nie zabrakło również najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. W szpitalu są poczta pneumatyczna czy apteka-robot, która automatycznie rozdzielać będzie leki dla pacjentów. Szpital to także laboratoria, kantyna, kuchnia i szkoła. Wszystkie pomieszczenia dla obsługi administracji WCZD znajdują się na najwyższym piętrze. (Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu -  autor: Anna Parzyńska – Paschke )


 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem