Wydanie nr: 3 (169) MARZEC 2017
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik PaderewskiegoNatalii Drukarnia EtykiejJAWI

Wielkopolanin najlepszym Juvene Translatore

Komisja Europejska ogłosiła nazwiska laureatów dorocznego konkursu tłumaczeniowego Juvenes Translatores. Zwycięzcą z Polski jest Jędrzej Michalski z I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Był jedyną osobą spośród niemalże 250 uczestników konkursu z Polski, która podjęła się tłumaczenia z języka francuskiego. I właśnie jego przekład okazał się najlepszy. Polski laureat ma wiele zainteresowań, do których należą między innymi sztuka pop-artu, kino, a także kultura mediów społecznościowych. W ubiegłym roku wziął udział w festiwalu „Regards d’Ailleurs” w Dreux we Francji. Natomiast na zorganizowanej przez szkołę w styczniu konferencji TEDxMarcinekSchool wystąpił z prelekcją po francusku o 12 najczęstszych błędach popełnianych przez użytkowników mediów społecznościowych.

Zwycięzcy konkursu, po jednym z każdego kraju UE, zostaną zaproszeni do Brukseli, aby 6 kwietnia podczas specjalnej uroczystości odebrać nagrody z rąk komisarza Günthera H. Oettingera, odpowiedzialnego za budżet i zasoby ludzkie.

- Serdecznie gratuluję tegorocznym zwycięzcom konkursu! Wasi rodzice i nauczyciele mogą być bardzo dumni z Waszego sukcesu. Cieszę się, że podjęliście to wyzwanie i pokazaliście, że macie talent do języków. Języki otwierają nowe horyzonty, pomagają nam zrozumieć inne narody i kultury. Gratulujemy dziś naszym młodym laureatom, którzy wykazali się kreatywnością i wyczuciem językowym we wszystkich 24 językach UE. Zrobiliście to wspaniale! - powiedział komisarz Günther H. Oettinger.

Dla uczczenia 10. edycji konkursu tematem tekstów, które uczniowie dostali do przetłumaczenia, były języki i sztuka przekładu. Uczestnicy mogli wybrać jedną z 552 możliwych kombinacji językowych, w jakie można ułożyć 24 języki urzędowe UE. W tym roku wykorzystano 152 kombinacje, na przykład tłumaczenie z greckiego na łotewski czy z bułgarskiego na portugalski. Wszyscy zwycięzcy tłumaczyli na język, którym najlepiej się posługują, albo na język ojczysty – dokładnie tak samo postępują zawodowi tłumacze zatrudnieni w instytucjach europejskich.

Wszyscy laureaci otrzymają statuetkę konkursową oraz dyplom. Ale na tym nie koniec – historia konkursu jest nierozerwalnie związana z osiągnięciami jego laureatów. I tak na przykład 1 lutego do ekipy zawodowych tłumaczy zatrudnionych w Komisji Europejskiej dołączyła pierwsza osoba, która rozpoczęła pracę w tym zawodzie jako laureatka konkursu Juvenes Translatores.

Kontekst

Konkurs Juvenes Translatores (łac. młodzi tłumacze) organizowany jest co roku od 2007 r. przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej. Jego celem jest promowanie nauki języków obcych w szkołach oraz przybliżenie młodym ludziom zawodu tłumacza. W konkursie mogą startować 17-letni uczniowie szkół średnich (w tej edycji konkursu były to osoby urodzone w 1999 r.). Konkurs odbywa się w tym samym czasie we wszystkich wybranych szkołach w całej UE. Konkurs zainspirował już niektórych jego uczestników do podjęcia uniwersyteckich studiów językowych, aby potem mogli pracować w zawodzie tłumacza.

W tym roku przypada 10-lecie konkursu i 60-lecie Unii Europejskiej. Tłumaczenia są nieodłącznym aspektem UE od początku jej istnienia i były tematem pierwszego w jej historii rozporządzenia (rozporządzenie Rady EWG nr 1 z 1958 r.).


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem