Znakomity lekarz, naukowiec, profesor

Prof. dr hab. Jacek Wysocki, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, jest rodowitym Poznaniakiem, urodzonym w stolicy Wielkopolski w dniu 5 lipca 1954 r. W latach 1973-1979 studiował medycynę na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu, którą też ukończył z pełnym sukcesem. Dzisiaj profesor doktor habilitowany nauk medycznych, Jacek Wysocki, wybitny lekarz pediatra i specjalista chorób zakaźnych, od chwili uzyskana dyplomu ukończenia Akademii Medycznej, od razu swoją uwagę skierował na karierę naukową. Karierę lekarską i naukową prof. dr hab. Jacka Wysockiego wyznaczają następujące okresy: 1982 r. - I stopień z pediatrii, 1987 r. – II stopień z pediatrii, 1993 r. – II stopień z chorób zakaźnych, 1986 r. – stopień doktora nauk medycznych, 1998 r. – stopień doktora habilitowanego, 2003 r. – stanowisko profesora nadzwyczajnego AM/UM, 2007 r. – tytuł profesora, 2010 r. – stanowisko profesora zwyczajnego, wreszcie rektor macierzystej uczelni z którą jest związany od 32 lat. Kierując Uniwersytetem Medycznym, rektor Jacek Wysocki udziela się między innymi prowadząc Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, placówkę niezwykle ważną dla całego regionu wielkopolskiego.

Na dorobek naukowy rektora, prof. dr hab. Jacka Wysockiego składa się 207 oryginalnych i poglądowych prac, w tym 12 podręczników i monografii,  50 rozdziałów w podręcznikach medycznych. Profesor  odnotował ponad 310 cytowań swoich prac. Jest promotorem 13 ukończonych przewodów doktorskich, recenzentem 2 postępowań o nadanie tytułu naukowego, 11 rozpraw habilitacyjnych i 20 rozpraw doktorskich.

Prof. dr hab. Jacek Wysocki odbył wiele staży i praktyk w zagranicznych placówkach medycznych i instytutach naukowych. Wśród tych placówek wymienić można między innymi roczny staż w Instytucie Badań nad Grasicą w Bad Harzburgu (Niemcy), 20-miesięczny staż w Katedrze Pediatrii i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Dalhousie w Halifax (Nowa Szkocja, Kanada), staż w Katedrze Biochemii Klinicznej Freie Universität w Berlinie.

Prof. dr hab. Jacek Wysocki wielokrotnie udzielał się społecznie jako konsultant, działał w zespołach doradczych krajowych i zagranicznych, był koordynatorem międzynarodowych projektów badawczych. Prof. dr hab., Jacek Wysocki, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu posiada liczne nagrody i wyróżnienia.

Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

drukuj
powrót