Wojciech Spaleniak

Wojciech Spaleniak urodził się w dniu 2 listopada 1943 r. w Gołuchowie. Maturę uzyskał w Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie. W 1967 r. ukończył studia historyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był uczestnikiem seminarium magisterskiego u profesora Janusza Pajewskiego. W latach 1967-1968 był zatrudniony jako bibliotekarz w Bibliotece Uniwersyteckiej. W okresie od stycznia 1969 do lipca 1975 roku Wojciech Spaleniak pracował na etacie naukowo-dydaktycznym (starszego asystenta) w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Od 1.IX. 1975 do 30.VI.1982 r. Wojciech Spaleniak pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W styczniu 1981 r. zdał egzamin dla bibliotekarzy dyplomowanych przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Techniki. W czasie pracy w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz w Instytucie Bibliotekoznawstwa UAM prowadził zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: bibliografia, informacja naukowa, organizacja i zarządzanie bibliotekami.

Od 1.VII. 1982 r. przeszedł do Biblioteki Raczyńskich na stanowisko zastępcy dyrektora. Odtąd związał się z tą Biblioteką na trwałe. Z dniem 29.VII 1997 r., uchwałą Zarządu Miasta Poznania, powołany został na stanowisko dyrektora tej zasłużonej dla kultury polskiej instytucji, którą kieruje do dzisiaj. Biblioteka Raczyńskich odnosi niemałe sukcesy, tak w upowszechnianiu czytelnictwa, jak i w działalności kulturalnej ukierunkowanej głównie na promocję dobrej książki. Cieszy się wysokim prestiżem zarówno w Poznaniu, jak też w całej Polsce.

Oprócz praktycznych problemów związanych z organizacją i zarządzaniem instytucją kultury, zainteresowania naukowe dyr. Wojciecha Spaleniaka koncentrują się na funkcjonowaniu bibliotek we współczesnym społeczeństwie oraz na dziejach prasy poznańskiej. W swoim dorobku ma ponad dwadzieścia publikacji w postaci artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych.

Prawdziwym wyzwaniem, które obecnie przed nim stoi, jest doprowadzenie do rozbudowy głównego gmachu Biblioteki Raczyńskich. Jest to bowiem warunek dalszego jej rozwoju i efektywnego zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych użytkowników Biblioteki.

Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

drukuj
powrót