Andrzej Krzysztof Siezieniewski

Andrzej Krzysztof Siezieniewski, mgr ekonomii, urodzony 1 stycznia 1951 roku w Giżycku. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, którą ukończył w 1972 roku, a także absolwent w Szkole Głównej Handlowej podyplomowego studium ekonomiczno – prawnych aspektów zarządzania spółkami, które odbył w latach 2001-2002.

Od lipca 2002 roku Andrzej Krzysztof Siezieniewski jest prezesem Zarządu Polskiego Radia S.A. Wcześniej Andrzej Krzysztof Siezieniewski w swojej karierze zawodowej zajmował następujące stanowiska: od maja 1998 do lipca 2002 roku piastował funkcję członka Zarządu Polskiego Radia S.A.; od stycznia 1996 do maja 1998 roku był dyrektorem IAR w PR S.A.; od października 1994 do stycznia 1996 roku był zastępcą dyrektora IAR; od września 1989 do października 1994 roku przebywał w Moskwie jako korespondent Polskiego Radia; od czerwca 1988 do września 1989 roku kierował działem dzienników Polskiego Radia; od maja 1984 do czerwca 1988 roku piastował funkcję zastępcy redaktora naczelnego Dyrekcji Programów Informacyjnych TVP; od grudnia 1982 do maja 1984 roku był zastępcą kierownika działu dzienników Polskiego Radia; w okresie od sierpnia 1976 do grudnia 1982 roku był korespondentem Polskiego Radia w ZSSR; od listopada 1972 do sierpnia 1976 roku był stażystą, a następnie redaktorem w Naczelnej Redakcji Informacji Polskiego Radia.

Andrzej Krzysztof Siezieniewski jest członkiem Rady Praktyki Gospodarczej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w kadencji Rady na lata 2004 -2007. Zna języki rosyjski, angielski i niemiecki. Jego hobby to tenis i narciarstwo.

Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

drukuj
powrót