Wybitny hodowca zwierząt futerkowych

Rajmund Gąsiorek z Czerniejewa w pow. gnieźnieńskim (Wielkopolska) to nie tylko wybitny hodowca zwierząt futerkowych, ale również inicjator wielu interesujących przed­sięwzięć w tej branży w kraju i za granicą. Na przykładzie własnych ferm w Czerniejewie i Pawłowie wykazał, że hodowla norek to dział gospodarki o znaczeniu wybitnie proekologicznym. Wynika to stąd, że ferma norek to swego rodzaju naturalny, ekologiczny zakład utylizacyjny. Samodzielne gospodarowanie rozpoczął kilkanaście lat temu - w 1977 roku - po powrocie do kraju z zagranicznych budów w Czechosłowacji i Austrii. Rodzinne gospodarstwo liczyło zaledwie 6 hektarów - to stanowczo za mało dla prowadzenia hodowli lisów. Na początek zakupił trzy lisy hodowlane, ale wkrótce trzymał już 30 lisich matek, zaś po roku czterokrotnie więcej. 

Koniecznością stało się powiększenie gospodarstwa, aby zapewnić odpowied­nią ilość paszy dla zwierząt, które miały stać się jego „oczkiem w głowie''. Obecnie Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Rajmunda Gąsiorka obejmuje areał około 300 hektarów. Dobre doświadczenia, jakie gospodarz wyniósł z hodowli lisów sprawiły, że postanowił poszerzyć ją o chów norek. Przez kilkanaście lat w wielkiej fermie gościły i lisy i norki, w końcu zdecydowanie zwyciężyły...norki. 

Zwierzęta w jego dwóch fermach zjadają rocznie 25.000 ton odpadów z zakładów przetwórstwa dro­biarskiego i rybnego! Odpady te stanowią ogromny prob­lem dla tych gałęzi przetwórstwa, gdyż trzeba je utylizować. Pociąga to za sobą wielkie koszty nie mówiąc już o trudnościach, wynikających z potrzeby odpowiedniego gromadzenia i transportu do właściwych zakładów. W fermie norek utylizacja odpadów dokonuje się sama. To jest również dzi­ałanie proekologiczne ferm prowadzonych przez Rajmunda Gąsiorka. 

Specja­lizacja w hodowli norek okazała się pociągnięciem trafnym, a osiągane rezultaty stawiają fermy Rajmunda Gąsiorka w Czerniejewie i Pawłowie w rzędzie największych nie tylko w kraju, ale i w Europie. Uprawa roślin w prawie 300-hektarowym gospodarst­wie jest całkowicie podporządkowana potrzebom hodowli. W produkcji polowej wykorzystuje się najnowsze techniki, stosowane w rolnictwie, przy użyciu najnowocześniejszych maszyn, co pozwala uzyskiwać bardzo wysokie plony. Zbiory przeznaczane są w całości na paszę i przerabiane na miejs­cu w tzw. kuchni przemysłowej. Jest to profesjonalna wytwór­nia pasz, z której wysokowartościową karmę zużywa się nie tylko na potrzeby własnej hodowli, ale także dla innych hodowców zwierząt futerkowych. 

Hodowla norek jest niewątpliwie jedną z najbardziej eli­tarnych w świecie. Jest ona także obwarowana licznymi. Rajmund Gąsiorek w jego hodowli spełnia wszystkie wymagania krajowe i międzynarodowe. Dlatego uważany jest za hodowcę poziomu światowego.

Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

drukuj
powrót