Wydanie nr: 5 (183) WRZESIEŃ 2019
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

Forum Liderów

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu wśród wielu swoich statutowych zadań realizuje projekt pod nazwą Liderzy Pracy Organicznej. W ramach tego projektu Kapituła Honorowego Hipolita powołana przy Towarzystwie nominuje do godności Lidera Pracy Organicznej osobistości, które w różnych dziedzinach ich działalności zawodowej i społecznej wykazywały się i wykazują ponadprzeciętnym zaangażowaniem, wysokim morale i szczególnymi osiągnięciami stanowiącymi wzór godny naśladowania. Na stronach Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner będziemy popularyzować osobistości Liderów Pracy Organicznej dając im satysfakcję i ukazując ich globalnej opinii publicznej.

Oto oni:

Szczepan Cofta - lekarz, naukowiec...

Dr hab. med. Szczepan Cofta jest  lekarzem i naukowcem-medykiem. Obecnie pełni obowiązki Dyrektora Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu. Wcześnie był wykładowcą w Katedrze  i w   Klinice  Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej. Dr hab. med. Szczepan Cofta przeszedł wszystkie etapy kariery lekarza klinicysty i naukowca – także wykładowcy akademickiego. Jest naukowcem-medycyny znanym w wielu krajach świata jako wybitny specjalista w zakresie pulmonologii. Bierze czynny udział w organizacjach lekarskich, udziela się na międzynarodowych zjazdach. Jest Przewodniczącym Polskiej Unii Szpitali Klinicznych. Członkiem Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Dr  hab. med. Szczepan Cofta udziela się także społecznie. Między innymi jest członkiem Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim, konsultantem ds. chorób płuc w Województwie Wielkopolskim, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy, działa w Towarzystwie Internistów Polskich, itp. Dr hab. med. Szczepan Cofta odbył wiele podróży i staży zagranicznych. Jest nosicielem Srebrnego Medalu „Labor Omnia Vincit” oraz posiadaczem godności Lidera Pracy Organicznej – wyróżnień przyznawanych przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Jego praca naukowa znalazła odbicie w ponad 120 pracach, podręcznikach, artykułach i wystąpień na Kongresach. Włada biegle językiem francuskim i angielskim w mowie i piśmie, średnio językiem rosyjskim.
 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

wersja do druku

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem