Wydanie nr: 5 (170) MAJ 2017
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Natalii Drukarnia EtykiejJAWI

Forum Liderów

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu wśród wielu swoich statutowych zadań realizuje projekt pod nazwą Liderzy Pracy Organicznej. W ramach tego projektu Kapituła Honorowego Hipolita powołana przy Towarzystwie nominuje do godności Lidera Pracy Organicznej osobistości, które w różnych dziedzinach ich działalności zawodowej i społecznej wykazywały się i wykazują ponadprzeciętnym zaangażowaniem, wysokim morale i szczególnymi osiągnięciami stanowiącymi wzór godny naśladowania. Na stronach Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner będziemy popularyzować osobistości Liderów Pracy Organicznej dając im satysfakcję i ukazując ich globalnej opinii publicznej.

Oto oni:

Lesław Łuczak - wizjoner biznesu

Lesław Łuczak – rocznik 1949 , urodzony w Złotowie, absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydziału Budowy Maszyn i Okrętów oraz Studium Menedżerskiego przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1974-90 Lesław Łuczak pracował na stanowiskach kierowniczych w przemyśle stoczniowym. Oprócz pracy zawodowej przewodniczył zakładowej organizacji SIMP, gdzie wspierał adaptację młodych inżynierów w stoczni. W 1992 roku po przybyciu do Poznana rozpoczął pracę w PROMAG S.A. jako dyrektor handlowy, a w latach 1998 do 2016 przez 18 lat był naczelnym dyrektorem i prezesem zarządu. Od czerwca 2016 roku jest przewodniczącym Rad Nadzorczych spółek PROMAG S.A. i PROMAG MS Sp. z o.o.. Rozpoczynając pracę w PROMAG SA na stanowisku prezesa zarządu Lesław Łuczak uznał, że najważniejszym celem jest stworzenie kompetentnego, stabilnego i odpowiednio przygotowanego zespołu współpracowników, rozumiejących gospodarkę rynkową.

Tak w ciągu kilku lat powstał zespół złożony z kompetentnych współpracowników, którzy przez lata budowali wielkość firmy. Dziś, w dalszym ciągu ten zespół jest podstawowym czynnikiem przewagi rynkowej i sukcesów PROMAG SA. Pod kierownictwem Lesława Łuczaka, firma kontynuując wizję rozwoju dynamicznie się rozwijała. PROMAG SA poszerzał swoją ofertę handlową, nawiązano liczne kontakty biznesowe z krajami Europy i świata, wprowadzono do oferty produkty z marką własną PROMAG. Dzięki zatrudnieniu wielu zdolnych inżynierów, wprowadzono do oferty nowe, własne złożone technicznie rozwiązania. Dzięki temu firma pod przewodnictwem prezesa Lesława Łuczaka zwiększyła swoją sprzedaż wielokrotnie, systematycznie osiągając bardzo dobre wyniki finansowe.

Dla dynamicznego rozwoju spółki niezbędne stało się wdrożenie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, programów informatycznych oraz budowa infrastruktury w postaci obiektów magazynowych, produkcyjnych i biurowych. Z inicjatywy Lesława Łuczaka PROMAG SA zainwestowała w te istotne dla rozwoju przedsięwzięcia, z których najważniejsze to; zakończenie budowy własnej ogólnopolskiej sieci handlowej, utworzenie spółki produkcyjnej PROMAG MS, budowa siedziby głównej i Centrum Logistycznego, a w końcu utworzenie Centrum Techniki Magazynowej.

Celem powstania Centrum Techniki Magazynowej było propagowanie wiedzy i znajomości zagadnień z zakresu nowoczesnej intralogistyki wśród uczniów i studentów uczelni, a także polskich firm. Współpraca z uczelniami, staże i praktyki dla studentów, wykłady inżynierów z PROMAG SA na uczelniach to bardzo ważny obszar aktywności prospołecznej kierowanej przez Lesława Łuczaka Firmy.

Przez te lata PROMAG SA stał się liderem w branży i jedną z największych firm w Wielkopolsce, zatrudniając łącznie z PROMAG MS ponad 420 osób. Marka PROMAG jest szeroko znana i cieszy się dużym uznaniem na rynku. O sukcesie Spółki świadczą liczne nagrody, wyróżnienia i wysokie pozycje w rankingach w tym tytuł m.in. ,,Perła Polskiej Gospodarki’’, ,,Diament Forbesa’’ czy ,,Poznański Lider Przedsiębiorczości’’.

Dzięki wizji firmy systematycznie realizowanej przez Lesława Łuczaka i cały zespół współpracowników, opierającej się o rozwój techniczny oraz mądre decyzje finansowe i inwestycyjne, powstała nowoczesna na skalę kraju firma, będąca liderem w swojej branży. Przez wiele lat pracy na stanowisku prezesa zarządu Promag SA Lesław Łuczak wspierał finansowo organizacje charytatywne oraz indywidualne osoby będące w potrzebie w tym m.in. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Bractwo św. Brata Alberta, Mar-Kot, Szlachetna Paczka i inne.

Osiągnięcia Promagu kierowanego przez 18 lat przez prezesa Lesława Łuczaka, są inspirującym przykładem dla innych firm, a także osób zajmujących się biznesem. Sukces PROMAGU SA jest znany szeroko w kraju i nie tylko. Lesław Łuczak jest odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi,


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

wersja do druku

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem