Wydanie nr: 4 (135) KWIECIEŃ 2014
ISSN 1643-0883 | RPR 1392

Pomnik PaderewskiegoJAWIComgroup - strony WWW

TSL-BIZNES

EUROPARTNER WIDEO - POLSKA I ŚWIAT

Tragedia polskiej młodzieży i Polski

Jak oceniają wnikliwi obserwatorzy biegu wydarzeń w Polsce, w okresie ostatnich kilku lat z Polski wyemigrowało ponad 3 miliony, głównie młodych obywateli, poszukując pracy i lepszych warunków życia zagranicą: w Anglii, Irlandii, Niemczech czy Holandii? Polskę – co jest zrozumiałe – opuszczali najbardziej odważni, najbardziej mobilni i najbardziej zdeterminowani, aby polepszyć swój los. Los, który w Polsce jest nie do pozazdroszczenia. W kraju bowiem oferta dla młodego pokolenia ( dla starszego zresztą też ) jest przerażająca.

czytaj więcej

„Wspominając Jana Pawła II”

Ta książka ukazała się w roku 2012. Jej autor, Marian Król wykorzystując osobiste wspomnienia i zapiski z własnego archiwum, odnotowując w nich z benedyktyńską skrupulatnością wszystkie swoje spotkania z Ojcem Świętym, kiedy Papież-Polak, Jan Paweł II wizytował Poznań w czasach kolejnych Pielgrzymek do Ojczyzny, postanowił przygotować tom „Wspominając Jana Pawła II”, aby to wszystko, co sam przeżył i co przeżyli Wielkopolanie, ocalić od zapomnienia. Książka „Wspominając Jana Pawła II”, do której słowo wstępne napisał – po zapoznaniu się z rękopisem dzieła - Prefekt Kongregacji Do Spraw Edukacji Katolickiej i Wielki Kanclerz Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego Zenon Kardynał Grocholewski, stała się bestsellerem w najlepszym rozumieniu tego określenia.

czytaj więcej

„Instytucja Pro Publico Bono”…

Wielkopolskie Forum Kultury Pamięci w dniu 2 kwietnia 2014 rokurozpoczęło działalność podczas uroczystej sesji, która odbyła się w Sali Renesansowej poznańskiego Ratusza. Podczas tego wydarzenia przekazano Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego Dyplom Nagrody Pro Publico Bono – w związku z wyróżnieniem tej organizacji honorowym tytułem: „Instytucja Pro Publico Bono”. W preambule Dyplomu Nagrody Pro Publico Bono zapisano: „ Kapituła Nagrody Pro Publico Bono oceniając dzieła podejmowane przez wolnych obywateli niepodległej Rzeczypospolitej, działających w służbie dobra wspólnego, w uznaniu kulturotwórczej roli w polskim życiu publicznym, oraz wkładu w krzewienie kultury solidarności i samorządności, postanawia przyznać Honorowy Tytuł „Instytucja Pro Publico Bono” Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

czytaj więcej

Nowe porządki z odpadami

Gospodarka odpadami powstającymi w wyniku działalności ludzkiej oraz przemysłowej zawsze rodziła problemy. Jednak wraz z rozwojem cywilizacji, powstawaniem nowych technologii i nowych produktów krótkotrwałego, często jednorazowego użytku problemy z utylizowaniem odpadów osiągnęły swoje apogeum. Zarówno w skali globalnej jak i polskiej. U nas na serio odpadami zajęto się dopiero po uchwaleniu w roku 2011 słynnej ustawy, potocznie nazywaną śmieciową, która zresztą ma być znowelizowana w połowie tego roku – tak przynajmniej mówi się w kuluarach sejmowych. W miastach, gminach, powiatach, poszczególnych dzielnicach wielkich miast ich zarządy starają się jak mogą, aby z tymi zasypującymi nas odpadami, śmieciami, uporać się.

czytaj więcej

Grupa ENEA zwiększyła swoje wyniki finansowe…

EBITDA wzrosła o 5,3 proc. do 1.658,6 mln zł, a zysk netto o 3,1 proc. do 715,4 mln zł. Dobre wyniki za rok 2013 udowadniają, że Grupa zwiększa swoją efektywność i poprawia kluczowe wielkości ekonomiczne pomimo trudnych warunków na rynku energetycznym. Dzięki wzrostowi rentowności, Grupa zwiększyła zyski przy spadku przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 9.150,5 mln zł. Oznacza to, że marża EBITDA w ujęciu rok do roku wzrosła o 2,5, a rentowność netto o 0,9 punktu procentowego. Wzrosty byłby jeszcze wyższe gdyby nie obciążenie wyników IV kwartału 2013 r. wpływem zdarzeń jednorazowych, takich jak Program Dobrowolnych Odejść. Jego koszt obciążył skonsolidowane wyniki na poziomie EBITDA kwotą 98 mln zł.

czytaj więcej

Notatki Wielkopolanina na temat pracy organicznej (2)

W wydaniu marcowym magazynu EuroPartner opublikowaliśmy pierwszą część eseju prof. dr hab. Andrzeja B. Legockiego, członka Polskiej Akademii Nauk, na temat pracy organicznej. Teraz oddajemy naszym Czytelinkom częśc drugą tej fundamentalnej pracy polskiego naukowca.Trwałymi składnikami etosu pracy organicznej rozwijanej na ziemiach polskich pod zaborami były nie tylko działania na rzecz pomnażania dostatku materialnego, ale także podtrzymywanie dążeń narodowościowych. Wyrażały się one w różnorodnych formach działalności na rzecz rozwoju oświaty i upowszechniania pomników narodowej kultury, które prowadziły środowiska inteligencji miejskiej oraz kręgi światłego ziemiaństwa.

czytaj więcej

Sytuacja bieżąca w polskim eksporcie do Rosji

Dane monitoringu eksportu z Polski do Rosji wykazują postępujący spadek dostaw na rynek rosyjski od początku bieżącego roku - od 01 stycznia do 18 marca 2014 r. eksport wyniósł około 2.173,7 mln USD, co oznacza jego spadek o ok. 7,3 proc., w stosunku do analogicznego okresu ub. roku oraz pogorszenie o ok. 4,8 pkt. procentowe w stosunku do raportu za styczeń - luty br. Można ocenić, że spowolnienie w eksporcie jest skutkiem tendencji spadkowych w rosyjskiej gospodarce, pogłębionych przez kryzys wokół Ukrainy.

czytaj więcej

Orędzie papieskie na Światowy Dzień Młodzieży

Dobrą rzeczą jest zawsze czytanie i rozważanie Błogosławieństw! – przekonuje w orędziu na Światowy Dzień Młodzieży papież Franciszek. Był on obchodzony lokalnie, w diecezjach, w Niedzielę Palmową. „Błogosławieństwa Jezusa niosą rewolucyjną nowość, wzór szczęścia będącego przeciwieństwem tego, co jest zwykle przekazywane przez media, przez dominujący sposób myślenia” – wyjaśnia papież Franciszek. Sam fakt, że Bóg umarł na krzyżu jest według mentalności świata zgorszeniem, a ci, których Jezus nazywa błogosławionymi, są uważani za „przegranych”. Papież wzywa młodych: „Miejcie odwagę iść pod prąd. Miejcie odwagę prawdziwego szczęścia!

czytaj więcej

Globalna gra i wielobiegunowy świat…

„Nie można zachowywać się w XXI w. jak w XIX, dokonując inwazji na inny kraj pod całkowicie wy­myślonym pretekstem", stwierdził John Kerry w kontekście wydarzeń na Ukrainie. Gdyby ktoś nie wiedział, Kerry to wi­ceprezydent USA - kraju, który dokonuje tylko „pokojowych interwencji", używa „inteligentnych pocisków" i prowadzi „prewencyjne, humanitarne wojny" w imię wolności, praw człowieka i światowej demokracji. Wcześniej był Wietnam, a ostatnio Irak i Afganistan. Warto jednak przypomnieć przy­padek Grenady z 1983 r. Wtedy to armia amerykańska w sile ok. 8 tys. żołnierzy dokonała inwazji na tę maleńką karaibską wyspę zamieszkaną w sumie przez 100 tys. osób.

 

czytaj więcej

Rocznicowe przypomnienia…

Rocznice nie mają dla mnie żadnego znaczenia. Mam inny system przypominania sobie rzeczy by­łych, ale jeśli się chce żyć z ludźmi w jakiej takiej harmo­nii, trzeba się przystosować do zwyczaju. Właśnie minęło 25 lat od rozpoczęcia rytuału „dzielenia się władzą" dwóch obozów, z których jeden był wrogi drugiemu, a drugi nie­zadowolony z pierwszego. Jeden to „Solidarność", a drugi to PZPR. Gdy te obrady trwały, znany i ceniony przez opo­zycję francuski filozofujący antykomunista i rusoznawca Alain Besanęon ostrzegał (w odczycie, jaki miał u nas, to znaczy na Uniwersytecie Jagiellońskim), że „Solidarność" zostanie przez „komunistów" oszukana.

czytaj więcej

Zmiany personalne w PGNiG S.A.

NWZA PGNiG dokonało zmiany w składzie Radzie Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Górnictwa Naftowego i Górnictwa SA powołało 26 marca 2014 r. do składu Rady Nadzorczej pana Andrzeja Janiaka jako niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Andrzej Janiak jest Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Odbył aplikację sędziowską (1980-1982), radca prawny (od 1987), dr habilitowany nauk prawnych (2005).

czytaj więcej

Bez pracy nie ma kołaczy…

…przypomina nam stare jak świat porzekadło ludowe, które znalazło swoje zwierciadlane odbicie nawet w leninowskim „kto nie pracuje, ten nie je”. Wszystkim, którzy zetknęli się albo z jednym, albo z drugim porzekadłem wydaje się, że odnoszą się one do osób fizycznych, zwykłych ludzi i są dla nich zachętą, aby – jak to mówi się kolokwialnie – wzięli się do roboty. Dzisiaj, wszystko na to wskazuje, owe porzekadła w największym stopniu odnoszą się całych państw, zdecydowanie źle rządzonych przez głupich polityków, albo przez polityków mądrych, tylko akurat nie dla własnych narodów.

czytaj więcej

Pułapka transatlantycka…

Można się założyć, że podczas najbliższych wyborów europejskich będzie mówiło się o tym mniej niż o liczbie wydalonych imigrantów bez papierów czy o (rzekomym) nauczaniu „teorii gender" w szkołach. O czym? O porozumieniu w sprawie Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowego i Inwestycyjnego (TTIP), które będzie dotyczyło 800 milionów mieszkańców dysponujących wielką siłą nabywczą i prawie połową światowego bogactwa. W imieniu 28 państw unijnych Komisja Europejska negocjuje ten traktat o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi; wybrany w maju br. Parlament Europejski będzie miał go ratyfikować.

czytaj więcej

23 Europejski Stół Węglowy

(CEEP) Węgiel jest i będzie nadal ważną częścią miksu energii. W środę 19 marca 2014 roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli, odbyło się kolejne spotkanie 23 Europejskiego Stołu Węglowego (23rd European Round Table on Coal). Wydarzenie zostało zorganizowane przez posłów Parlamentu Europejskiego J. Ehlera i B. Marcinkiewicza oraz dwie organizacje branżowe Central Europe Energy Partners oraz EURACOAL. Wzięli w nim udział liczni przedstawiciele branży górniczej, reprezentanci przemysłu energetycznego i energochłonnego, eksperci oraz wysokiej rangi urzędnicy europejscy, którym przewodził Dominique Ristori Dyrektor Generalny DG ds. Energii Komisji Europejskiej.

czytaj więcej

Podskórnie…

Poznański „tumiwisizm” już mi nie przeszkadza" - mówi „Gazecie Wyborczej” poeta Mariusz Grzebalski. Uśmiecham się powściągliwie. Nie wątpię, że tak jest w istocie. Zastanawiam się, czy nie jestem już w tym samym stanie ducha, wycofana na pozycje mogące mnie satysfakcjonować bez szarpaniny, napiętych dyskusji, przekonywania, że to w języku, w szeroko pojętej kulturze przenosimy naszą tożsamość, że przez nią oddziałujemy na wszystkie inne dziedziny aktywności ludzkiej. Niestety, Poznań renomę miasta przez lata rozpoznawalnego jako Miasto Kultury przeobraził – znowu odwołanie do zdania wyczytanego w lokalnej prasie: w zurbanizowaną wioskę.

czytaj więcej

Kącik poetycki – Dominika Górnego

„Nie wszyscy są powołani, aby być artystami w ścisłym sensie tego słowa. Jednak według Księgi Rodzaju, zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki” – czytamy w „Liście do Artystów”, który swego czasu napisał bł. Jan Paweł II. Przez wielu z nas ten Papież nazywany był Pielgrzymem – pewnie dlatego, że nikt tak jak on nie potrafił wędrować – nie tylko po górach, ale po zaułkach serca ludzkiego… Tak, pisał wiersze… Jednak pozostał Artystą przede wszystkim dlatego, ponieważ słowa, które spisywał odnajdywały swoją tożsamość w życiu...

czytaj więcej

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem