Wydanie nr: 4 (147) KWIECIEŃ 2015
ISSN 1643-0883 | RPR 1392


Pomnik PaderewskiegoNatalii Drukarnia Etykiej

JAWITSL-BIZNES

EUROPARTNER WIDEO - POLSKA I ŚWIAT

Tragedia polskiej młodzieży i Polski

Jak oceniają wnikliwi obserwatorzy biegu wydarzeń w Polsce, w okresie ostatnich kilku lat z Polski wyemigrowało ponad 3 miliony, głównie młodych obywateli, poszukując pracy i lepszych warunków życia zagranicą: w Anglii, Irlandii, Niemczech czy Holandii? Polskę – co jest zrozumiałe – opuszczali najbardziej odważni, najbardziej mobilni i najbardziej zdeterminowani, aby polepszyć swój los. Los, który w Polsce jest nie do pozazdroszczenia. W kraju bowiem oferta dla młodego pokolenia ( dla starszego zresztą też ) jest przerażająca.

czytaj więcej

Stypendia Fundacji Rodziny Kulczyków rozdane…

W piątek, 27 kwietnia 2015 roku w gabinecie Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - prof. dr hab. Bronisława Marciniaka odbyła się kolejna, czternasta już uroczystość wręczenia stypendiów Fundacji Rodziny Kulczyków przyznanych najlepszym doktorantom i studentom poznańskiej uczelni. Stypendia te przyznawane są za bardzo dobre wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia naukowe. Kapituła uwzględnia również trudną sytuację materialną kandydatów. W tym roku wśród stypendystów znalazło się czterech doktorantów i pięciu studentów.

czytaj więcej

„Dekalog pracy organicznej w XXI wieku” - impresje

Hipolit Cegielski wniósł na „forum „Poznania i Wielkopolski to, co powiedziano o Cyceronie: ingenium - talent, i quod elaboratum - co zostało wypracowane. Jak najsłuszniej jako koryfeusz pomysłów, imponujących działań i dokonań, zasługuje na pamięć i kontynuację inicjatywy pracy organicznej. Życie i dzieło Hipolita Cegielskiego upamiętnia, przedłuża i propaguje Towarzystwo Hipolita Cegielskiego, Towarzystwo jest bezsprzecznie chlubą Poznania i urasta do rangi symbolu.

czytaj więcej

Sztuka ekonomii…

Światowy kryzys gospodarczy spowodował kryzys zaufania do ekonomii. Jak odbudować wizerunek królowej nauk społecznych? Poniżej dzięki uprzejmości czasopisma FORUM Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, publikujemy przygotowany przez redakcję tego magazynu tekst rozmowy jaka z profesorem dr hab. Wacławem Jarmołowiczem przeprowadziła red. Sylwia Jurga. Prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz kierownik Katedry Makroekonomii i Badań nad Gospodarka Narodową w poznańskim Uniwersytecie Ekonomicznym, jest cenionym naukowcem-myślicielem, a jego opinie na temat kondycji współczesnej ekonomii i jej rozwoju na przyszłość są wysoko oceniane środowisku ekonomistów europejskich i światowych, jako wnoszące do tej nauki nowa jakość. Oto tekst rozmowy red. Sylwii Jurgi z tym znakomitym polskim naukowcem:

czytaj więcej

Europa potrzebuje autostrady energii

Oficjalna prezentacja raportu „Dokończyć zjednoczenie Europy” odbyła się podczas spotkania na wysokim szczeblu w Brukseli. Polityczne kroki podejmowane przez Unię Europejską w celu zmniejszenia zależności w sektorze energii muszą iść w parze z inwestycjami w infrastrukturę. Punktem wyjścia dla tego procesu powinna być budowa Korytarza Północ–Południe w obszarze energii, transportu i telekomunikacji, zgodnie z rekomendacją raportu zaprezentowanego przez Central Europe Energy Partners (CEEP) i Atlantic Council. Europejskie instytucje są zainteresowane uwzględnieniem propozycji zawartych w raporcie w przyszłych regulacjach. 24 marca odbyła się w Brukseli konferencja na wysokim szczeblu poświęcona omówieniu tych kwestii.

czytaj więcej

Wzmocnione wyniki finansowe Grupy PGNiG

Niższe koszty pozyskania gazu wzmocniły wyniki finansowe Grupy PGNiG w 2014 roku. W 2014 roku Grupa Kapitałowa PGNiG osiągnęła ponad 2,8 mld zł zysku netto, czyli o 47% więcej niż w 2013 roku. To efekt niższych kosztów pozyskania gazu oraz silnych operacyjnie wyników segmentu Dystrybucja. GK PGNiG zanotowała także 7% zwiększenie przychodów ze sprzedaży do ponad 34 mld zł w 2014 roku wobec 32 mld zł w 2013 r. Na ten wzrost wpływ miały przede wszystkim wyższe o 9%, czyli o 2,16 mld zł, przychody ze sprzedaży gazu. Na poziomie działalności operacyjnej Grupa odnotowała wzrost wyniku EBITDA o 13% do 6,3 mld zł wobec 5,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

czytaj więcej

Mam w sobie coś z białego bzu…

Ścieżka artystyczna powinna ujawniać swoją tożsamość, być wierna czasom, w których się rozwija, ale również pokazywać emocje i przeżycia, które dają nadzieję i są odniesieniem do przyszłych dni – przekonuje o tym twórczość i sceniczna kreacja Maryli Rodowicz, która na polskiej scenie jest obecna nieprzerwanie od blisko 50-ciu lat. Zadebiutowała w 1969 roku, piosenką „Mówiły mu” na VII Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Od tamtego czasu koncertuje na całym świecie i zdobywa najważniejsze nagrody i wyróżnienia artystyczne.

czytaj więcej

Kącik poetycki – Grażyny Banaszkiewicz

W naszym stałym Kąciku Poetyckim parokrotnie już prezentowaliśmy wiersze współpracującej z nami Grażyny Banaszkiewicz - reżyserki, dziennikarki, poetki, fotografki, podróżniczki zafascynowanej Bliskim Wschodem i tamtejszą kultura, ze szczególnym uwzględnieniem kultury żydowskiej. Ta rzadko spotykanej wrażliwości kobieta sztuki, doskonale radząca sobie zarówno z publicystyką, jak reżyserią filmową, czy też nowoczesną fotografiką opartą o technikę cyfrową, od czasu do czasu znajduje czas, aby podzielić się z nami refleksją bardziej ogólną, wyprowadzoną raczej z obszaru intelektu, aniżeli z percepcji realiów otaczającego, hałaśliwego, rozedrganego i pełnego zagrożeń świata. Dzisiaj na stronach Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner z satysfakcją publikujemy kolejne strofy z przygotowywanego właśnie nowego tomiku jej wierszy.

czytaj więcej

Mix Kultury…

Ach ten Kraków ! Na Brackiej nie padało… Za to jak wspaniale Grzegorz Turnał śpiewał teksty Stanisława Barańczaka na wieczorze wspomnień o tym genialnym poecie i tłumaczu literatury angielskiej, a nade wszystko dramatów Szekspira ! Jak genialnie sonety Szekspira w tłumaczeniu Barańczka przedstawił Marek Kondrat ! – Naprawdę wielka szkoda dla naszej kultury, że nie jest już on (Marek Kondrat - z własnego wyboru) „pracownikiem” sceny czy filmu lecz - jak sam o sobie mówi - pracownikiem banku …

czytaj więcej

Markku Markkula - przewodniczący Komitetu Regionów

Markku Markkula mówi: „Musimy wykazać się odwagą i innowacyjnością, by odnowić projekt integracji europejskiej”. To stwierdzenie spowodowało, że już wkrótce po wyborze Markku Markkuli na nowego Przewodniczącego Komitetu Regionów spotkaliśmy się z nim, by porozmawiać o jego poglądach i priorytetach na okres dwuipółletniej kadencji. Markku Markkula podkreślił, że Europa musi odzyskać zaufanie obywateli, bardziej angażować się w stosunki sąsiedzkie oraz podtrzymywać swe wartości i zasady. Najistotniejszą kwestią jest jednak, by w dobie przedłużającego się kryzysu gospodarczego Unia umiała wspierać politykę przyjazną dla przedsiębiorstw i przyjąć przyszłościowe podejście: „Jean Monnet i Robert Schuman mieli zarówno odwagę, jak i wizję polityczną.

czytaj więcej

Legenda Wituskiego – książka o wizjonerze…

Tor Regatowy Malta, Poznański Szybki Tramwaj, Liceum św. Marii Magdaleny, Cmentarz Zasłużo­nych Wielkopolan, Biennale Sztuki dla Dziecka, Poznański Teatr Tańca Ewy Wycichowskiej, Muzeum Literackie im. Henryka Sienkiewicza, Kon­kurs Wieniawskiego - kto łączy te i wiele innych, dość odległych od siebie przedsięwzięć? Andrzej Wituski! Niedawno nakładem poznańskiego wydawnictwa Rebis ukazał się wywiad rzeka, przeprowadzony przez Dorotę Ronge - Juszczyk z Andrzejem Wituskim, pre­zydentem Poznania w latach 1982-1990, a obecnie dyrektorem biura Towarzystwa i Międzynarodowych Konkursów im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Wituski to dla wielu poznaniaków uosobienie praw­dziwie poznańskiego etosu pracy

czytaj więcej

Homilia Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka

Jego Ekscelencja, arcybiskup Wojciech Polak, Prymas Polski, podczas Mszy Świętej dziękczynnej, sprawowanej w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Warszawie, w dniu 12 marca 2015 roku z okazji drugiej rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową papieża Franciszka, wygłosił interesującą i ważną dla Kościoła i wiernych Homilię. Poniżej publikujemy tekst tej Homilii w jej pełnym brzmieniu. Zachęcamy do wnikliwej lektury. Oto słowa Prymasa Polski:
 

czytaj więcej

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem