Wydanie nr: 11 (142) LISTOPAD 2014
ISSN 1643-0883 | RPR 1392

Pomnik PaderewskiegoNatalii Drukarnia Etykiej

JAWITSL-BIZNES

EUROPARTNER WIDEO - POLSKA I ŚWIAT

Fenomen Nagrody Złotego Hipolita

Kiedy ponad piętnaście lat temu w stolicy Wielkopolski, Poznaniu, tworzyło się Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, organizacja środowiskowa ludzi nauki, kultury i działalności gospodarczej, ani czas powołania Towarzystwa, ani wybór jego Patrona, nie były dziełem przypadku. Inicjatorzy utworzenia tej pozarządowej i apolitycznej organizacji społecznej znacznie wcześniej zauważyli, że po przewrocie ustrojowym w Polsce, w roku 1989, znaczna część społeczeństwa nie potrafi odnaleźć się w nowych warunkach, że potrzebuje jakiegoś wzorca, lub wzorców, jakiejś busoli wskazujących w jakim kierunku należy zmierzać, aby realizować własne aspiracje, potrzeby i marzenia.

czytaj więcej

25 lat A-Limy-Bis Sp. z o.o.

O mleku wiemy wszystko- mówią dzisiaj pracownicy A-LIMY-BIS Sp. z o.o, ale kompleksowe zaopatrzenie sektora produkcji mleka w niezbędne urządzenia i produkty – to idea jaka zrodziła się 25 lat temu u początków A-Limy-Bis i jaka jest rozwijana obecnie poprzez szereg inwestycji i przedsięwzięć biznesowych. A-Lima-Bis jest obecnie silnie ulokowana na rynku maszyn rolniczych, takich jak wozy paszowe, rozrzutniki, czy wozy asenizacyjne. Dysponuje nowoczesnym zapleczem technologiczno – produkcyjnym zlokalizowanym w centrali firmy w Środzie Wlkp. Dzięki tym zasobom powstają nowe możliwości i perspektywy produkcyjne.

czytaj więcej

Tydzień Regionów i Miast w ramach Open Days 2014

Na sesji inaugurującej 12. Europejski Tydzień Regionów i Miast w ramach Open Days 2014 przewodniczący Komitetu Regionów (KR) domagał się przeznaczenia odpowiednich środków finansowych na zwrot wydatków poniesionych przez władze lokalne i regionalne w związku z realizacją projektów polityki spójności współfinansowanych przez UE. Przypomniał również, że z obliczeń długu należy wyłączyć fundusze krajowe i regionalne, które zainwestowano w celu uzupełnienia inwestycji UE dotyczących polityki regionalnej.

czytaj więcej

Jestem wierna temu, co czuję...

Alicja Majewska – piosenkarka, z urodzenia wrocławianka, z wykształcenia psycholog. która wybrała karierę piosenkarską od razu oczarowując słuchaczy. Od 1971 roku śpiewała w zespole Partita. W 1974 roku rozpoczęła karierę solową - w tym właśnie roku zaprezentowała się szerszej publiczności w programie telewizyjnym złożonym z piosenek Hanki Ordonówny „Miłość ci wszystko wybaczy” i od razu została zauważona przez środowisko, a także przez Mariusza Waltera, który zaproponował jej przygotowanie programu w stylistyce retro dla Studia 2. Do 1977 roku była związana z Teatrem na Targówku w Warszawie. Na lekcje śpiewu uczęszczała do prof. Olgi Łady. Alicja Majewska koncertowała w wielu krajach Europy, Azji, a także w ośrodkach polonijnych USA, Kanady i Australii.

czytaj więcej

Czas ambitnych emerytów

(Korespondencja z Berlina). Wśród niemieckich 60-latków podniosło się larum, gdy koalicja CDU-SPD przeforsowała reformę emerytalną. Zmiany przewidują bowiem, że obywatele, którzy przepracowali 45 lat, mogą przejść na emeryturę po 63. roku życia. – Logika podpowiada, że Bundestag przyjął uchwałę z niemal całkowitą pogardą dla faktów – zauważa Norbert Blüm, niegdyś minister pracy w rządzie Kohla, który od lat walczy o podniesienie wieku emerytalnego. Dziś sam ma 78 lat i pracuje. – Wszyscy chcemy dalej pracować, a oni obniżają nam wiek emerytalny – piekli się. W ostatnich 10 latach liczba starszych osób wracających do pracy wzrosła w Niemczech o 100%. (Foto: Internet )

czytaj więcej

PGNiG kupuje złoża na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

Szelfie Kontynentalnym Należąca do PGNiG SA spółka PGNiG Upstream International AS kupiła od firmy Total E&P Norge AS udziały w czterech złożach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Transakcja jest elementem realizacji strategii Grupy PGNiG i pozwoli na znaczny wzrost wydobycia węglowodorów poza granicami kraju.„Zaangażowanie w cztery nowe złoża w Norwegii ma dla nas szczególne znaczenie. Po pierwsze, oznacza to natychmiastowy wzrost produkcji poza granicami kraju o około 60%. Po drugie, transakcja pozwoli nam utrzymać zwiększony poziom wydobycia ropy przez co najmniej dziesięć lat. Po trzecie, spodziewamy się szybkiego okresu zwrotu z tej inwestycji, a to dobra wiadomość dla akcjonariuszy” – powiedział Mariusz Zawisza, Prezes Zarządu PGNiG SA.

czytaj więcej

Stabilne wyniki finansowe GK PGNiG

W trzech kwartałach 2014 roku GK PGNiG zanotowała 3% wzrost zysku netto do 2,14 mld zł w porównaniu z 2,08 mld zł w analogicznym okresie ub.r. To długofalowy efekt inwestycji w wydobycie. Przychody GK PGNiG w trzech kwartałach 2014 roku były na podobnym poziomie do analogicznego okresu ub.r. i wyniosły 22,8 mln zł. Wpływ na ten poziom miały m.in.: wzrost sprzedaży ropy naftowej, zmniejszenie przychodów ze sprzedaży gazu o 820 mln zł w wyniku łagodnej zimy oraz wzrost obrotu energią elektryczną, z którego przychody wzrosły w omawianym okresie o 71% do 1,2 mln zł.

czytaj więcej

Śmieciowe wiadomości

To, że większość Polaków niczego nie czyta, od wielu lat regularnie pokazują wyniki badań nad czytelnictwem i uczestnictwem społeczeństwa w kulturze. Chodzi tu nie tylko o ambitniejsze pozycje książkowe, ale również o prasę papierową, która powoli staje się w pol­skich warunkach zupełnym luksusem. A czytelnicy opinio­twórczych tygodników mogą się poczuć mniejszościową elitą. Nie jest to jednak powód do zadowolenia, gdyż po­toczną świadomość społeczną rodaków kształtują jedynie telewizja, prymitywne brukowce i nieodbiegające od nich poziomem komercyjne portale internetowe. Tam plotka po­gania plotkę, a skalę ogłupiania wręcz trudno oszacować.

czytaj więcej

W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

W sercu Żyda, nawet nie urodzonego w Polsce, nazwa ,,Polska" budzi drżenie i tęsknotę. Ten kraj stał się miejscem narodzin ducha żydowskiego narodu oraz, niestety, również największym żydowskim cmentarzem. Tu narodziło się żydowskie miasteczko (sztetl), tu również umierało. Umierało zamknięte w gettach, ale walczące do chwili zamordowania przez niemieckich nazistów. Tu walczyli Żydzi, służąc z bronią w ręku w królewskich wojskach, zyskując miano bohaterów polskiego oręża. Tu również kroczyli na swą śmierć, z żółtą łatą na ramieniu. - mówił w trakcie swojego głęboko poruszającego wystąpienia w dniu uroczystego otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN - 28 października br. w Warszawie - prezydent Państwa Izrael Re’uwen Riwlin. (Na oficjalne uroczystości przybyli prezydent RP Bronisław Komorowski, prezydent państwa Izrael Re'uven Rivlin )

czytaj więcej

Nowa zimna wojna…

W 1980 r. Ronald Reagan, podsumowując swoją wizję stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim, użył takiej oto formuły: „My wygrywamy, oni przegrywają." 12 lat później jego bezpośredni następca w Białym Domu, George Bush, mógł sobie pogratulować przebytej drogi. „Świat, podzielony kiedyś na dwa zbrojne obozy, uznaje, że jest tylko jedno wiodące supermocarstwo: Stany Zjednoczone Ameryki." To był oficjalny koniec zimnej wojny.Teraz z kolei ten okres należy do przeszłości.

czytaj więcej

Trzeba wykorzystać ukryte zasoby Unii

Na październikowej sesji plenarnej Komitet Regionów przyjęto opracowaną przez Witolda Krochmala (PL/EA), radnego miasta i gminy Wołów, opinię w sprawie finansowania długoterminowego gospodarki europejskiej. Zdaniem sprawozdawcy Witolda Krochmala „Unia Europejska przechodzi obecnie głębokie zmiany makroekonomiczne naznaczone zmniejszaniem się liczby ludności i deflacją. Zjawiska, które w latach osiemdziesiątych były przejściowym kryzysem wiążącym się z dostosowaniem gospodarek państw europejskich, teraz mają charakter trwały i wciąż są obecne w życiu społecznym i gospodarczym.

czytaj więcej

Warszawskie wystawy Grażyny Banaszkiewicz

O fascynującej fotograficznej opowieści o Izraelu, jakiego większość naszych turystów udających się tam wycieczkowo czy pielgrzymkowo nie jest w stanie zobaczyć, pisaliśmy już z okazji poznańskich i wielkopolskich ekspozycji zdjęć Grażyny Banaszkiewicz. Wystawa przygotowana przez nią w zeszłym roku w 65. rocznicę proklamowania Państwa Izrael (14 maja 1948), nie pozostała tylko okolicznościową prezentacją. Jej znajomość realiów tego obszaru, zmysł obserwacji, łatwość nawiązywania kontaktów emanują z dużoformatowych zdjęć, powodują szerokie nimi zainteresowanie.

czytaj więcej

Klerykalizacja kraju?!

Apel do władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie klerykalizacji kraju czytałem z niedowierzaniem. Przecierałam oczy ze zdumienia, bo duch czasów dawno minionych powrócił za sprawą grona piętnastu profesorów. Zupełnie to niebywałe, bo w czasach PRL-u takie klimaty serwowało czytelnikom niesławnej pamięci pismo „Argumenty” (swoją drogą ciekaw jestem, ile osób tak naprawdę czytało ów tygodnik). Tytulik ten miał przede wszystkim pokazać religię jako opium dla ludu i zabobon. Wiele tam było o „klerze” i o tym, że pod płaszczykiem głoszenia wzniosłych zasad duchowych przebiegły Kościół skrywa swój prawdziwy cel, jakim jest uzyskanie władzy politycznej.

czytaj więcej

Niech nas poprowadzi Duch Święty…

W tygodniku „Przewodnik Katolicki”, najstarszym polskim tygodniku społeczno-religijnym, którego historia sięga roku 1895 i który cieszy się nadal wielką sympatia i zaufaniem Czytelników, ukazał się wywiad prasowy, jaki ks. Mirosław Tykfer i ks. Maciej Kubiak przeprowadzili z Jego Ekscelencją, arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Dzięki uprzejmości redakcji Przewodnika Katolickiego, dla Czytelników magazynu EuroPartner publikujemy poniżej treść tego interesującego wywiadu o wyzwaniach stojących przed Kościołem. Autorzy wywiadu rozmowę z Jego Eminencja ks. arcybiskupem Stanisławem Gądeckim rozpoczynają do pytania:

Niektóre media podtrzymują tezę, że Ksiądz Arcybiskup podczas obrad synodu o rodzinie zatrzymał tendencję do zbyt radykalnych zmian w praktyce duszpasterskiej Kościoła. Z drugiej jednak strony dało się słyszeć głosy, że Ksiądz Arcybiskup jest za mało otwarty na zrozumienie trudnych sytuacji rodzinnych, które wymagałyby większego miłosierdzia ze strony Kocioła.

czytaj więcej

Kącik poetycki - Dominika Górnego

Bardzo często różne refleksje z naszego życia, jakimi dzielimy się z innymi, wynikają zawsze z konkretnych przeżyć i sytuacyjnych kontekstów. Czasem przyznajemy się do tych refleksji, a niekiedy nie pragniemy tego uczynić. Oto jedna z takich refleksji przełożona na strofy wiersza wierszy...

czytaj więcej

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem