Wydanie nr: 8 (139) SIERPIEŃ 2014
ISSN 1643-0883 | RPR 1392

Pomnik PaderewskiegoNatalii Drukarnia Etykiej

JAWIComgroup - strony WWW

TSL-BIZNES

EUROPARTNER WIDEO - POLSKA I ŚWIAT

Żegnajcie wakacje – witaj dniu szary…

Jeszcze tydzień, jeszcze dwa i wakacje 2014 przejdą do historii ludzkości, a nastanie tak zwany dzień szary. Tak to wygląda w chwili, gdy piszę te słowa. Ale co ma być, to na pewno będzie – jak mawiają ludzie przekonani o funkcjonowaniu przeznaczenia – i wypada tylko życzyć sobie, aby „TOTO” nie było bardziej „rozrywkowe” jak, niestety, okazały się wakacje dla ogółu i dla poszczególnych urlopowiczów, nie mówiąc o Straży Pożarnej, która znowu musiała w panującym upale tysiące razy interweniować, aby ratować ludzi i ich dobytek przed skutkami i po skutkach burz, obrywania się chmur, powodzi, wyrywania i łamania się drzew przez wichury i lokalne tornada.

czytaj więcej

Wyjechać czy zostać, oto jest pytanie...

Internauta Jakub zadał mi na blogu www.wedrujacy-swiat.pl bardzo trudne pyta­nie. I to w okresie świąteczno-noworocznym! Ale ma rację, że zimowy wypoczynek nie po­winien nas zwalniać z myślenia o sprawach poważnych i skom­plikowanych, choć pytanie jest na pozór proste. Chce bowiem, abym podał „choć jeden argu­ment ściśle ekonomiczny odra­dzający przy takich parame­trach emigrację". Te parametry to miesięczny zarobek (acz osią­gany dużym wysiłkiem, bo w cza­sie pracy o połowę przekraczają­cym normę, gdyż pracuje on ok. 300 godzin miesięcznie) na poziomie średniej krajowej, a więc mniej więcej 2,5 tys. zł netto, oraz cena mieszkania w Warszawie, według pytające­go wynosząca aż 9,2 tys. zł.

czytaj więcej

Unia Bankowa to kolejna polityczna fantazja…

„Polski nie stać dziś na bezmyślne wejście do unii bankowej. model centralnego sterowania lokalnymi finansami nie powinien być testowany na naszych portfelach” – uważają uczestnicy konferencji Warsaw Enterprise Institute poświęconej Unii Bankowej, jaka odbyła się niedawno w Warszawie. Unia Bankowa – zdaniem WEI, to kolejna polityczna fantazja brukselskich urzędników przekonanych, że regulacje i ponadnarodowe instytucje mogą przełamać naturalne cykle, prawa ekonomii i uchronić kontynent przed kolejnym kryzysem.

czytaj więcej

Aktualności gospodarcze z PGNiG SA…

7 sierpnia br. Rada Nadzorcza powołała Waldemara Wójcika na wiceprezesa Zarządu PGNiG SA. Waldemar Wójcik sprawuje nadzór i koordynuje funkcjonowanie Spółki w zakresie m.in. współpracy ze związkami zawodowymi, Radą Pracowników i innymi organizacjami pracowniczymi, zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, funkcjonowania i bezpieczeństwa podziemnych magazynów gazu, a także wypracowywania założeń i przepisów technicznych, norm i standardów obowiązujących w obszarze gazownictwa. Waldemar Wójcik został Członkiem Zarządu z wyboru Pracowników w dniu 24 lutego 2014. 3 kwietnia br. Rada Nadzorcza powołała p. Waldemara Wójcika na stanowisko Członka Zarządu PGNiG SA.

czytaj więcej

Acquis communautaire do poprawki....

EurActiv.pl rozmawiał z europosłanką Danutą Hübner, przewodniczącą komisji ds. konstytucyjnych (AFCO) Parlamentu Europejskiego o możliwościach wprowadzenia w Unii Europejskiej nowych traktatów oraz o przyszłości relacji Unii z Wielką Brytanią. Autorka wywiadu, redaktor Karolina Zbytniewska rozmowę zaczęła od podstawowego pytania: Jest pani przewodniczącą komisji spraw konstytucyjnych w Parlamencie Europejskim. Akurat teraz, kiedy w UE szykują się ciekawe dyskusje traktatowe – renegocjacje warunków członkostwa Wlk. Brytanii, ustalanie warunków członkostwa Szkocji w razie odłączenia od Zjednoczonego Królestwa czy rezygnacja ze Strasburga jako jednej z trzech siedzib PE.

czytaj więcej

Polityczne dno…

Polacy niczym debile o ograniczonej percepcji rzeczywistości mają udawać, że nie widzą, jak poli­tycy nie tylko zmieniają partie jak rękawiczki, ale też zupełnie cynicznie podchodzą do wszelkich poglądów. Obywatele ma­ją nie dostrzegać, że dla partii liczy się jedynie wynik w wy­borach. Komitety wyborcze zakładają, że ludzie nie zauważą tych prostych manipulacji, a jeśli je dostrzegą, to szybko zapo­mną, więc z punktu widzenia sztabowców partyjnych niczym właściwie się nie ryzykuje. A później media, politycy i moraliści wszelkiej maści biadolą, że Polacy nie chcą brać udziału w wy­borach. Odmowa w głosowaniach staje się w takich okolicz­nościach zachowaniem racjonalnym.

czytaj więcej

Wolność jest luksusem

Magazyn opiniotwórczy Przegląd opublikował interesujący wywiad redaktora Krzysztofa Pilawskiego z profesorem Mirosławem Karwatem, który teraz dzięki uprzejmości redakcji Przeglądu, udostępniamy naszym Czytelnikom. Redaktor Krzysztof Pilawski rozpoczyna pytaniem: „Prezydenci Polski i Niemiec uświet­nili uroczystość nadania autostra­dzie z Warszawy do Berlina nazwy Autostrada Wolności. Sądziłem, że zburzą także, jak kiedyś mur ber­liński, bramki do pobierania opłat. Nic z tych rzeczy. Czy to alegoria obecnej wolności - jesteś wolny, jeśli masz pieniądze?

czytaj więcej

Na okrągło…

Polskie życie publiczne zwrócone jest w przeszłość. Wywoływanie przyszłej wojny z Rosją na potrzeby kampanii wyborczej ekipy Donalda Tuska tylko potwierdza tę regułę. Chodzi przecież o straszenie duchem dawno minionej przeszłości. Polska wyobraźnia wiosną tego roku na okrągło kręci się wokół okrągłych rocznic. Zaczęło się od obchodów 25 rocznicy, nomen omen, okrągłego stołu, potem były rocznice wejścia do NATO, przystąpienia do Unii Europejskiej, przed nami wreszcie rocznica wyborów czerwcowych z 1989 r.

czytaj więcej

Baborówko – symfonia końskich kopyt

Ważną częścią polskiej kultury są tradycje festiwali jeździeckich, z których niezwykle cenionym jest Festiwal Jeździecki Baborówko – Międzynarodowe Zawody Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego (dalej: WKKW). W dniach od 18 do 20 lipca odbyła się jego siódma edycja, która potwierdziła wartość „prawdziwego sportu” – tak bowiem mawia się w środowisku jeździeckim o WKKW. Głównym organizatorem wydarzenia, jak co roku, było Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko i Rodzina państwa Krystyny i Henryka Święcickich.

czytaj więcej

Mix Kultury

Kiedy wpadam do Pałacowego Kina, a w te letnie dni kino daje także fantastyczną ulgę od zewnętrznego żaru, zadziwia mnie każdorazowo dziecięcy gwar, nostalgię budzi oszynowanie korytarzy, nastawnie, semafory, ... Cóż - wakacje bywają różne. Deszczowe albo słoneczne, wymarzone lub wymuszone, niezapomniane oraz takie, o których nie chce się pamiętać. Różne też bywają pomysły na ich spędzenie, ale jedno pozostaje niezmienne: wakacje to czas, na który większość z nas czeka z utęsknieniem.

czytaj więcej

Jak wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju?

Czy możliwy jest wzrost PKB o 60% przez 12 lat? Tak, to jest możliwe, jednak­że pod warunkami, których spełnienie w polskich realiach jest mało prawdo­podobne. Chyba, że założyć, iż inicjaty­wa prezydenta, który o to zapytuje, jest zwiastunem działań prowadzących do zasadniczej przebudowy polskiej sceny i jej klasy politycznej. Wątpię... 11 lat temu gospodarka była w gor­szym stanie niż obecnie, choć nie było światowego kryzysu. Wystarczyła czte­roletnia polityka koalicji AWS-UW i fa­talna koordynacja polityki gospodarczej przez ówczesnego wicepremiera i mini­stra finansów, aby sprowadzić gospo­darkę z pułapu rekordowego wzrostu PKB o 7,5% na wiosnę 1997 r., z czym zostawiałem ją po zrealizowaniu „Stra­tegii dla Polski", do stagnacji w końcu 2001 r.

czytaj więcej

CARITAS Archidiecezji Poznańskiej…

Działalność charytatywna jako miłość miłosierna realizowana była w Koś­ciele zawsze - od momentu jego założenia przez Chrystusa. To On sam pomagał chorym, cierpiącym, będącym w potrzebie. Polecił to czynić Apostołom i wszystkim członkom swojego Kościoła. Na przestrzeni wieków pojawiły się różne sposoby kościelnego organizo­wania i współpracy charytatywnej. Na przełomie XIX i XX w. w wielu kra­jach świata zaczęło zaznaczać się dążenie do centralizacji i ujednolicenia struktur charytatywnych Kościoła. Towarzystwa i organizacje łączyły się w regionalne związki, tworzono także struktury o zasięgu ogólnokrajo­wym.

czytaj więcej

Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

(31 lipca 2014 r.). Z Ministerstwa Edukacji Narodowej dochodzą ostatnio wezwania do zachowania neutralności w szkołach. Nauczyciel, który nie zachowuje neutralności, łamie prawo – grozi pani minister. Jej zdaniem nauczyciel, który podpisałby Deklarację Wiary i będzie się stosował do przepisów w niej zawartych, powinien się liczyć z reakcją dyrektora szkoły, organu prowadzącego i wojewody, który uruchomi postępowanie dyscyplinarne wobec takiego nauczyciela; nauczyciel, który podpisałby Deklarację Wiary, łamałby Konstytucję, która mówi, że wszyscy obywatele mają takie same prawa i obowiązki bez względu na wyznanie i światopogląd, oraz przepisy Karty Nauczyciela. Pani minister przywołała artykuł 6. Karty, w którym zapisano, że „nauczyciel obowiązany jest […] kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka oraz dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów”.

czytaj więcej

„Grzegorz W. Kołodko i ćwierćwiecze transformacji

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR publikuje obszerne dzieło (1 279 stron) pod tytułem „Grzegorz W. Kołodko i ćwierćwiecze transformacji” przygotowane pod redakcją naukową profesorów Pawła Kozłowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Marcina Wojtysiaka-Kotlarskiego ze Szkoły Głównej Handlowej. Piszą oni we Wprowadzeniu do książki: „Niezależność w myśleniu jest jednym z powodów, dla których Grzegorz W. Kołodko staje się dla wielu przedstawicieli młodego pokolenia, nie tylko ekonomistów, wyraźnym punktem odniesienia na ich drodze rozwijania poznawczej pasji.

czytaj więcej

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem