Wydanie nr: 10 (141) PAŹDZIERNIK 2014
ISSN 1643-0883 | RPR 1392

Pomnik PaderewskiegoNatalii Drukarnia Etykiej

JAWITSL-BIZNES

EUROPARTNER WIDEO - POLSKA I ŚWIAT

Nauka, kultura, albo zapomnijmy o przyszłości…

To, że zmieniła się epoka to, że szok technologiczny lat osiemdziesiątych przewrócił do góry nogami całą globalną cywilizację, „pakujemy” z uporem do głów tak zwanych polityków, oraz reszty społeczeństwa, nakłaniając to „towarzystwo” do popracowania nad zmianą nieprzystającej do nowych warunków mentalności. Niestety, dzisiaj trzeba otwarcie powiedzieć, że chociaż minęło od wspomnianego szoku technologicznego ponad ćwierć wieku, jeżeli chodzi o rozumienie tego, co się stało i co się dzieje, tu nad Wisłą, mentalność jest jak zabetonowana. Ani narastające bezrobocie młodzieży, ani postępująca pauperyzacja znakomitej większości społeczeństwa, ani degradacja i niepokojące bankructwa średnich i małych przedsiębiorstw, ani narastające zadłużenie państwa na wszystkich poziomach, ani spadający coraz bliżej dna PKB, jak dotąd nie przerażają ani polskich polityków, ani biznesmanów, ani wreszcie wszystkich innych, z mediami na czele i resztą społeczeństwa w tle.

czytaj więcej

Rozmowa z Tadeuszem Łuczakiem - założycielem A-Limy-Bis

Firma A-Lima-Bis to firma powstała z polskiego kapitału w końcu lat 80-tych ubiegłego stulecia, stworzona przez obecnego prezesa zarządu Tadeusza Łuczaka. W 2014 roku Spółka obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją oraz dostawą maszyn dla farm mlecznych i zakładów mleczarskich, w tym urządzeń do pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania mleka. Jest czołowym dostawcą technologii i systemów membranowych dla wielu gałęzi przemysłu oraz producentem wysokiej jakości proszku serwatkowego. Od ponad 20 lat współpracuje z najlepszymi firmami mleczarskimi i fermami bydła mlecznego. Dysponuje silnie rozwiniętym zapleczem produkcyjnym wspartym wysoko wykwalifikowaną kadrą techniczno-inżynieryjną oraz projektowo-badawczą. Z okazji jubileuszu Firmy A-Lima-Bis poniżej publikujemy rozmowę z jej Założycielem i Prezesem Zarządu - Tadeuszem Łuczakiem.

czytaj więcej

Najwięcej zależy od ludzi…

Dyrektor Biura ZM GOAP - Przemysław Gonera, kiedy przypomina o współczesnym zjawisku zagospodarowywania odpadów komunalnych, ujmuje tę sprawę w sposób, zasługujący wnikliwe zrozumienie i zapamiętanie. Mówi on, że – cytuję - "Najwięcej zawsze zależy od ludzi. To przecież my wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy powinniśmy jednakowo uczestniczyć w ich odzyskiwaniu i przetwarzaniu.

czytaj więcej

Porządek z przetargami i odpadami

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” jest związkiem celowym utworzonym przez miasto Poznań oraz 8 sąsiednich gmin dla opracowania, wdrożenia i prowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. I taki system GOAP zbudował. Obejmuje on ponad 715 tys. osób i blisko 150 tys. podmiotów gospodarczych. Przez miniony rok odebrano od nich ogółem 233,9 tys. ton odpadów komunalnych oraz ponad 35,6 ton odpadów zielonych i zbieranych selektywnie.Jednak wielu mieszkańców aglomeracji nadal, po ponad roku funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami, nie bardzo rozumie czym jest GOAP? Wyjaśnia to rozmowa z Mirosławem Kruszyńskim, przewodniczącym Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”


czytaj więcej

Erasmus pomaga znaleźć pracę

Komisja Europejska opublikowała właśnie wyniki niezależnego badania wpływu Erasmusa na zatrudnienie absolwentów – studenci, którzy skorzystali z programu mają dużo większe szanse na szybkie znalezienie pracy po studiach niż ich koledzy i koleżanki, którzy zostali w kraju. Nowy raport „Badanie Efektów Programu Erasmus” został stworzony w oparciu o badania zespołu niezależnych ekspertów. Zebrali oni informacje od prawie 80 tys. osób i instytucji związanych z programem Erasmus – od studentów biorących udział w wymianach po pracodawców, którzy ich później zatrudniają.

czytaj więcej

Europa na rozstaju dróg…

W momencie, gdy Unia Europejska znalazła się w zwrotnym punkcie swej historii, przewodniczący Komitetu Regionów - Michel Lebrun przypomina o zasadniczej roli samorządu terytorialnego w umacnianiu demokracji europejskiej i w wysiłkach na rzecz tworzenia wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy. Włochy przejmują przewodnictwo UE w okresie otwierającym nową kadencję polityczną Parlamentu Europejskiego i nowego kolegium komisarzy europejskich. Obywatele europejscy dopiero co wypowiedzieli się na temat opcji politycznych, którymi ma się kierować Parlament Europejski w realizacji projektu europejskiego. Wyniki wskazują na to, że około jednej piątej wyborców europejskich podaje w wątpliwość ten proces, choć z różnych przesłanek.

czytaj więcej

Podrobiona żywność…

Jeszcze przed wakacjami inspekto­rzy na zlecenie Urzędu Ochrony Kon­kurencji i Konsumentów sprawdzili 85 barów szybkiej obsługi i 1663 partie żywności. Do placówek tych trafili na podstawie skarg klientów, a także wy­ników poprzednich inspekcji. Zbada­no lokale działające w ramach dużych sieci i samodzielne. Jak wynika z kon­troli, w większości klientów na różne sposoby się nabiera. Na szczęście nie truje się ich, bo to byłby powód do alarmu, ale podsuwa nie to, co jest w nazwie produktu czy dania, oszu­kuje na wadze, jakości i cenie.

czytaj więcej

Syndrom chińsko-atlantycki

Po wyborze premiera Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej pojawiły się głosy mówiące, że wyjazd lidera Platformy Obywatelskiej do Brukseli nie będzie żadną rejteradą z lokalnego pola bitwy, które coraz bardziej usuwa się mu spod nóg, ale sposobnością do odzyskania pozycji i odbudowy zaufania własnego elektoratu. Zmęczeni i zrezygnowani wyborcy PO podbudowani europejską nominacją i towarzyszącym jej międzynarodowym uznaniem dla Tuska mieliby na powrót uwierzyć w siłę, skuteczność, sprawczość i sukces jego ekipy. Takie rozumowanie jest błędne, bo ignoruje zaściankowy charakter polskiej sceny publicznej, na której tzw. światowe sukcesy nie mają większego znaczenia.

czytaj więcej

W krajach euro wzrost gospodarczy jest coraz mniejszy

Nasz rząd (tj. premier) nie należy do entuzjastów rychłego przystąpienia Polski do strefy euro. Główna partia opozycyjna jest jeszcze bardziej sceptyczna. Ta po­wściągliwość budzi niezadowolenie nie tylko wielu publicystów, ale także osobisto­ści oficjalnych. Koronnym argumentem zwolenników możliwie jak najszybszego zastąpienia złotego walutą unijną jest chęć uniknięcia „peryferyzacji" kraju. Motywy są tu dwa. Po pierwsze, trzymając się złotego, Polska pozbawia się - zdaniem wielu - korzyści płynących z członkostwa w Europie pierwszej prędkości, co będzie mia­ło niekorzystne skutki dla gospodarczych perspektyw kraju.

czytaj więcej

Jarosław Urbański - Prekariat i nowa walka klas

Na całym świecie sytuacja pracowników pograsza się. Ataki na związki zawodowe, destabilizacja stosunków pracy, dyktatura elastyczności, pauperyzacja. Produktem tej sytuacji jest prekariat - rosnąca grupa pracowników na niepewnych warunkach. Jarosław Urbański analizuje prekaryzację w kontekście historycznym, socjologicznym i ekonomicznym. Skupia się na formach oporu wypracowywanych przez prekariat, podkreślając, że wprawdzie nie jest on żadną nową klasą, ale niepewni pracownicy nie są bezbronni wobec nowych postaci wyzysku ukrytych pod fasadą elastyczności.

czytaj więcej

Mix Kultury

„Byłem szczęśliwy. Zwłaszcza wtedy, kiedy widziałem rozbawionych ludzi na pokazach moich filmów. Byłem usatysfakcjonowany, gdy obserwowałem, że dowcip dociera do publiczności, a oglądane sceny budzą żywe reakcje” – wyznał Sylwester Chęciński, reżyser m.in. takich obrazów filmowych jak „Historia żółtej ciżemki” (Srebrne Lwy na Festiwalu Filmowym w Wenecji w 1961 r. !), „Kochaj albo rzuć”, „Wielki Szu”, w obszernej rozmowie ze Stanisławem Zawiślińskim, publikowanej we wrześniowym wydaniu pisma Stowarzyszenia Filmowców Polskich „Magazyn Filmowy”.

czytaj więcej

Kącik poetycki – Grażyny Banaszkiewicz

W naszym stałym Kąciku Poetyckim parokrotnie już prezentowaliśmy wiersze współpracującej z nami Grażyny Banaszkiewicz - reżyserki, dziennikarki, poetki, fotografki, podróżniczki zafascynowanej Bliskim Wschodem i tamtejszą kultura, ze szczególnym uwzględnieniem kultury żydowskiej. Ta rzadko spotykanej wrażliwości kobieta sztuki, doskonale radząca sobie zarówno z publicystyką, jak reżyserią filmową, czy też nowoczesną fotografiką opartą o technikę cyfrową, od czasu do czasu znajduje czas, aby podzielić się z nami refleksją bardziej ogólną, wyprowadzoną raczej z obszaru intelektu, aniżeli z percepcji realiów otaczającego, hałaśliwego, rozedrganego i pełnego zagrożeń świata. Dzisiaj na stronach Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner z satysfakcją publikujemy kolejne strofy z przygotowywanego właśnie nowego tomiku jej wierszy.

czytaj więcej

Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny…

Poniżej publikujemy Oświadczenie Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny ws. Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (CAHVIO), aby udostępnić naszym odbiorcom ten ważny dokument wpisujący się w gorącą wielowątkową dyskusję toczoną w mediach, środowiskach politycznych, w różnych środowiskach społecznych. Uważamy, że ogląd problemu nie byłby pełny i prawdziwy, gdyby nie można było poznać stanowiska polskich biskupów. Oto tekst tego Oświadczenia:

czytaj więcej

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem