Wydanie nr: 3 (146) MARZEC 2015
ISSN 1643-0883 | RPR 1392


Pomnik PaderewskiegoNatalii Drukarnia Etykiej

JAWITSL-BIZNES

EUROPARTNER WIDEO - POLSKA I ŚWIAT

Słonko wyżej, wiosna bliżej…

Kiedy piszę ten tekst, kalendarz wskazuje jeszcze na miesiąc luty, ale Słońce z błękitnego, bezchmurnego Nieba przygrzewa jakby to był już co najmniej kwiecień. No, i dobrze. Zimy w tym roku prawie w ogóle nie było, żadnych śnieżyc, zasp, czy innych zamieci, bo przecież to nie Ameryka, tylko słowiańska Polska, płaczących wierzb, Kochanowskiego, Wyspiańskiego, Moniuszki, Chopina, Norwida, Matejki i wielu innych wybitnych historycznych, ale i współczesnych osobistości tragicznych i samotnych wśród swoich. Tak więc zimy nie było i pewnie już nie będzie, ale za to na pewno będzie wiosna, słoneczna, pachnąca kwitnącymi tulipanami, przynoszącą nadzieję. Piękny wstęp, prawda?

czytaj więcej

Marek Woźniak wiceprzewodniczącym Komitetu Regionów

Podczas posiedzenia inaugurującego nową kadencję Europejskiego Komitetu Regionów 2015-2020, które odbyło się 11 i 12 lutego w Brukseli, marszałek Marek Woźniak został ponownie wybrany wiceprzewodniczącym tego najważniejszego zgromadzenia reprezentującego samorządy unijne. Marszałek objął także funkcje członka Prezydium Komitetu oraz wiceprzewodniczącego grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL). Członkowie polskiej delegacji do KR po raz kolejny powierzyli marszałkowi stanowisko przewodniczącego delegacji.

czytaj więcej

Zdolni do nowych wyzwań…

Poniżej publikujemy rozmowę, jaką z członkiem zarządu województwa wielkopolskiego – panem Leszkiem Wojtasiakiem przeprowadził red. Piotr Ratajczak z redakcji Monitora Wielkopolskiego. Treść tej rozmowy przybliża wszystkim zainteresowanym regionalną strategię innowacji, a więc „mapę drogową” dalszego postępu, unowocześniania gospodarki w regionie, tworzenia bardzie przyjaznych i przyjemnych warunków życia w najszerszym rozumieniu tego pojęcia. Pan Leszek Wojtasiak jest gorącym rzecznikiem innowacji, doskonale jest też przygotowany do tego, aby myślenie i działania innowacyjne skutecznie promować i wspierać.

czytaj więcej

W jakich branżach Wielkopolska ma się rozwijać?

W budżecie unijnym na lata 2014-2020 Ko­misja Europejska wprowadziła nowe wymaga­nia, dotyczące m.in. wsparcia dla firm. Bruksela oczekuje, że pieniądze nie będą wyda­wane, jak dotąd, w myśl za­sady „każdemu po trochę", tylko zgodnie z wyznaczonymi wcześniej programami. One określą, w czym dany region jest „mocny" i jak wpływać na wybrane branże gospodarki, by osiągnąć konkretne rezul­taty i przewagę konkuren­cyjną na światowych rynkach. Istotnym elementem tej układanki jest lepsze powią­zanie nauki z biznesem, by tworzone w uczelnianych la­boratoriach projekty nie tra­fiały w próżnię, lecz miały szansę zaistnieć w produkcji.

czytaj więcej

Z perspektywy rektora – UAM w roku 2014

Początek roku i przygotowywane tradycyjne sprawozdania z ubiegłorocznej działalności uczelni skłaniają do refleksji nad tym, co udało się zrealizować i osiągnąć w minionym roku, jaką pozycję zajmuje nasz Uniwersytet w kraju wśród innych uczelni. Dla nas, dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok 2014 nie był złym rokiem. Oto kilka dobrych wiadomości o UAM: Po pierwsze, otrzymaliśmy, jako jedyna uczelnia w Poznaniu, dwa znaczące wyróżnienia: dwa wydziały otrzymały kategorię A+ (Historyczny i Filologii Polskiej i Klasycznej).

czytaj więcej

Prestiżowa nagroda dla polskich naukowców…

Światowej sławy uczeni – prof. Mariusz Jaskólski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr Alexander Wlodawer z Narodowego Instytutu Raka w USA – zostali pierwszymi zdobywcami Polsko-Amerykańskiej Nagrody Naukowej przyznawanej wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i The American Association for the Advancement of Science (AAAS), największe na świecie stowarzyszenie naukowe. Nagroda została ustanowiona w 2013 r. i jest przyznawana parze naukowców – jednemu pracującemu w Polsce, a drugiemu w USA – za wybitne osiągnięcie naukowe będące efektem ich współpracy.

czytaj więcej

Mix Kultury

Doctorat Honoris Causa UAM dla Julii Hartwig. Poezję trudno oderwać od poety, od jego osoby, bez względu na to, ile tak zwanego "lirycznego ja" przemawia do nas z wierszy bezpośrednio. Można by nawet powiedzieć, że wiersze pisze się nie piórem, ale osobowością. Im bogatsza jest osobowość, tym ciekawsze wiersze - mówiła Julia Hartwig (poetka, eseistka, diarystka oraz tłumaczka literatury pięknej z języka francuskiego i angielskiego) w trakcie uroczystości nadawania jej tytułu Doctor Honoris Causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu .

czytaj więcej

„Nie ma jak lata 20., lata 30.”

„Nie ma jak lata 20., lata 30.” – a najbardziej takie, które odbywają się w II dekadzie XXI wieku, zaś ich sceniczny charakter jest tak przekonujący, iż można rozpoznać je na nowo w czasach nam współczesnych. Do takiego postrzegania wspomnianych „lat” zaprosiła nas premiera musicalu na scenie Teatru Muzycznego w Poznaniu. 27 lutego 2015 roku w gmachu Poznańskiej Operetki zawitali mieszkańcy Wielkopolski, w tym przedstawiciele takich środowisk opiniotwórczych jak: władze miasta Poznania, radni, rektorowie wyższych uczelni, artyści i media. Musical będzie grany przez cały marzec (kilka przedstawień zobaczymy też w kwietniu i w czerwcu).

czytaj więcej

Kącik poetycki – Dominika Górnego

Kiedy rodzi się nowy czas” to jeden z takich poetyckich tekstów, który zrodził się podczas mojego spaceru w porze godnej zdziwienia zmierzchu na poznańskim Sołaczu. Pierwotnie miał ten tekst mówić o tym, czym jest „oczekiwanie” – jak mi zaproponował pewien człowiek kultury – piszę „pewien”, bo oficjalnie ta osoba występuje często pod pseudonimami. Niech więc „pseudonimem” (w domyśle parafrazą) oczekiwania będzie poniższy zapis…

czytaj więcej

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodych ludzi

Komisja Europejska złożyła wniosek o udostępnienie, już w tym roku, 1 mld euro w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. To oznacza, że płatności zaliczkowe, jakie państwa Unii Europejskiej otrzymują na pobudzenie zatrudnienia młodzieży, wzrosną nawet trzydziestokrotnie – dotrą tym samym do niemal 650 tys. młodych ludzi, pomagając im w znalezieniu pracy. Przedkładając wniosek, Komisja daje jasno do zrozumienia, że zatrudnienie ludzi młodych w dalszym ciągu jest ogromnie ważnym elementem unijnej politycznej strategii. Dokona się płatności zaliczkowych w wysokości około 1 mld euro, przeznaczając je na wsparcie państw członkowskich w ich staraniach o powrót młodych ludzi do pracy, o ponowne podejmowanie przez nich kształcenia lub staży.

czytaj więcej

GK PGNiG wobec społeczeństwa…

PGNiG wspiera liczne inicjatywy służące polskiej nauce i kulturze, ochronie i zachowaniu dziedzictwa narodowego dla przyszłych pokoleń, w wymiarze ogólnopolskim i lokalnym. Pod opieką PGNiG SA pozostaje Muzeum Gazownictwa w Warszawie, które mieści się w zabytkowych budynkach gazowni miejskiej z 1888 r. przy ul. Kasprzaka. Spółka od lat jest też donatorem Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, miejscem, w którym rozpoczęła się światowa kariera ropy naftowej. Pomocą charytatywną zajmuje się powołana w 2004 roku Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

czytaj więcej

Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 4 lutego 2015 r.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wymienia w rozdziale 1 podstawowe zasady ustroju naszego państwa. Jedną z nich, wyrażoną w art. 18, jest założenie, że: „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Przepis ten wskazuje na instytucję małżeństwa i związane z nim wartości, takie jak rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo.

czytaj więcej

Wybieram to, co najważniejsze…

W publikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Monitorze Wielkopolskim, ( Wydanie – luty 2015 ) ukazał się interesujący wywiad prasowy z Marszałkiem Województwa, Markiem Woźniakiem. Dzięki uprzejmości autora, red. Artura Boińskiego oraz redakcji Monitora, możemy treść wspomnianego wywiadu udostępnić naszym odbiorcom. Red. Artur Boiński rozmowe z Marszałkiem Markiem Woźniakiem rozpoczyna pytaniem o budżet województwa na rok 2015: „Przyjęty właśnie budżet województwa na 2015 rok jest wyjątkowo skromny, bo pozbawiony na razie pie­niędzy unijnych. To pokazu­je rzeczywistą, niewielką zdolność inwestycyjną wo­jewództw?

czytaj więcej

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem