Wydanie nr: 7 (150) LIPIEC 2015
ISSN 1643-0883 | RPR 1392


Pomnik PaderewskiegoNatalii Drukarnia Etykiej

JAWITSL-BIZNES

EUROPARTNER WIDEO - POLSKA I ŚWIAT

Nauka, kultura, albo zapomnijmy o przyszłości…

To, że zmieniła się epoka to, że szok technologiczny lat osiemdziesiątych przewrócił do góry nogami całą globalną cywilizację, „pakujemy” z uporem do głów tak zwanych polityków, oraz reszty społeczeństwa, nakłaniając to „towarzystwo” do popracowania nad zmianą nieprzystającej do nowych warunków mentalności. Niestety, dzisiaj trzeba otwarcie powiedzieć, że chociaż minęło od wspomnianego szoku technologicznego ponad ćwierć wieku, jeżeli chodzi o rozumienie tego co się stało i co się dzieje, tu nad Wisłą, mentalność jest jak zabetonowana. Ani narastające bezrobocie młodzieży, ani pauperyzacja znakomitej większości społeczeństwa, ani degradacja i niepokojące bankructwa średnich i małych przedsiębiorstw, ani narastające zadłużenie państwa na wszystkich poziomach, ani spadający coraz bliżej dna PKB, jak dotąd nie przerażają ani domorosłych polskich polityków, ani równie domorosłych biznesmanów, ani wreszcie wszystkich innych, z mediami na czele i resztą społeczeństwa w tle.

czytaj więcej

Dzielimy się naszą wiedzą

Wielkopolska pomaga krajom, które niedawno weszły do Unii Europejskiej lub zabiegają o zbliżenie do jej struktur. Regionalni partnerzy z państw, które stały się niedawno członkami Unii Europejskiej, a także tych, które reformują swoje kraje, by zbliżyć się do stan­dardów europejskich, mogą liczyć na pomoc Wielkopolski. Obcokrajowcy chętnie podpa­trują nasze rozwiązania w zakresie struktur samo­rządowych oraz uczą się, jak skutecznie korzystać z fun­duszy oferowanych przez UE. - Chcemy dzielić się tą wie­dzą tak, jak kiedyś dzielili się z nami partnerzy zachodnio­europejscy - podkreśla mar­szałek Marek Woźniak.
 

czytaj więcej

OECD ocenia Polskę 2015

Spada poziom emisji CO2 per capita w Polsce i jest już poniżej średniej państw OECD. Za to zanieczyszczenie polskich miast jest bliższe Turcji czy Korei Płd., niż sąsiadującej Słowacji – pokazuje raport OECD360. Wyniki raportu, który przedstawia dane z dziedzin od edukacji przez środowisko po oszczędności obywateli, są głównie pozytywne, choć nadal w kilku kategoriach Polska odstaje od średniej. OECD opublikowała dane o Polsce w ramach tegorocznej edycji raportu OECD360 prezentującej dane z najważniejszych publikacji sektorowych i tematycznych OECD. Pozwalają one na szybką ocenę stanu gospodarki i jakości życia w danym kraju oraz na łatwe porównanie między poszczególnymi państwami OECD.

czytaj więcej

Wspólne sprawy i szara strefa

Obecnie panujące nam królestwo rynku robi wszystko, aby pokazać, że wszelkie problemy pu­bliczne mają charakter jednostkowy, prywatny - dotyczą tylko wybranych osób i odrębnych przypadków, między którymi nie ma podobno żadnej zależności. Nawet bezro­bocie przez długi czas ukazywano w Polsce jako problem jednostkowy. Jak pisał zmarły na początku stycznia tego roku Ulrich Beck, wybitny socjolog niemiecki, „W warun­kach indywidualizacji ludzie zostają obarczeni masowym bezrobociem jako osobistym losem. Dotknięci bezrobociem muszą obecnie sami dać sobie z tym radę. (...) Jednostką, w którą uderza bezrobocie i bieda, nie jest już grupą, klasą, warstwą, lecz jednostką rynkową z charakterystycznymi dla niej uwarunkowaniami".

czytaj więcej

Vademecum Kultury Politycznej…

Dzięki uprzejmości Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, otrzymaliśmy dla naszej redakcji książkę autorstwa prof. dr Witolda Kaweckiego CSsR, o frapującym tytule „Vademecum kultury politycznej”. Z prawdziwą przyjemnością prezentujemy tę książkę, która – jak sądzimy – ukazuje się jak najbardziej o czasie, wpisując się w trwającą od dłuższego czasu dyskusję o polityce, politykach, przedmiocie polityki, jej zasadach i skuteczności oraz sposobach prowadzenia i celach, dla których politykę uprawia się. Zacznijmy jednak od przedstawienia Autora. Witold Kawecki CSsR, urodzony w 1960 roku w Tarnowie, to polski duchowny, redemptorysta, profesor dr habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii kultury, sztuki i dziennikarstwa, kierownik katedry „Dialogu Wiary z Kulturą” Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autor kilkudziesięciu książek i kilkuset publikacji, znany rekolekcjonista w Polsce i za granicą.

czytaj więcej

Oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski

Po głosowaniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nad rządowym projektem ustawy "o leczeniu niepłodności" Konferencja Episkopatu Polski wydała w Warszawie w dniu 25 czerwca 2015 roku oświadczenie w tej ważnej sprawie. Oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski wsparte jest Oświadczeniem Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski, jakie również poniżej publikujemy. Jesteśmy przekonani, że oba te dokumenty powinny być wzięte pod uwagę przez wszystkich, bez względu na jakiekolwiek uwarunkowania osobiste – religijne, polityczne, społeczne, albowiem dotyczą kwestii podstawowej: życia!

czytaj więcej

Odwrócony kredyt hipoteczny

15 grudnia 2014 r. weszła w życie długo oczekiwana ustawa. Odwrócony kredyt hipoteczny to zu­pełnie nowy produkt bankowy w Pol­sce. Ze względu na fakt, że dotyczy on mieszkania lub domu, czyli najcenniej­szej rzeczy w dorobku człowieka, usta­wa wprowadziła wiele mechanizmów zabezpieczających interesy konsu­menta w jego relacji z kredytodawcą. Przede wszystkim odwrócony kredyt hipoteczny będą oferowały tylko ban­ki lub instytucje kredytowe i oddziały banków zagranicznych, czyli podmioty, nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, podczas gdy funkcjonu­jące od kilku lat tzw. renty dożywotnie są oferowane przez prywatne fundusze hipoteczne, niepodlegające nadzorowi KNF. Istotnych różnic jest więcej.

czytaj więcej

Obyć się bez zakupów – Na detoksie…

Książka „Mniej. Intymny portret zakupowy Polaków" Marty Sapały jest nie tylko raportem z przeprowadzenia eksperymentu mającego na celu zmianę nawyków konsumpcyjnych. To opowieść o tym, jak czekolada staje się diamentem i jak woda z kranu, a nie z butelki, pomaga przełknąć pigułkę egzystencjalnego minimum, którą łykamy z konieczności bądź z wyboru.Marta Sapała, dzienni­karka i felietonistka, napisała książkę, którą można streścić w kil­ku słowach. Oto dostajemy histo­rię kilku polskich rodzin zwerbo­wanych przez autorkę w Internecie, które wyraziły wolę wzięcia udziału w doświadczeniu pt. Rok bez Zaku­pów. Na pierwszy rzut oka nie brzmi to zbyt oryginalnie i łatwo wyczuć narrację rodem z przemysłu poradni­ctwa. Rzecz jednak w tym, że książ­ka Mniej poradnikiem nie jest.
 

czytaj więcej

MIX Kultury - Lipiec

Na mapie polskich wakacyjnych festiwali filmowych publikowanej w Magazynie Filmowym (6/2015) jest już bardzo gęsto. Nie ma województwa, w którym nie odbywałoby się i po kilka różnego formatu festiwali. Ja już jeden „zaliczyłam”. 55 Festiwal Filmów Dokumentalnych w Krakowie (7-15 czerwca br.), który z niegdysiejszego zlokalizowanego niemal wyłącznie w Kinie Kijów, przez lata przeobraził się w molocha tętniącego życiem w każdym zakątku miasta (kina, kluby, instytucje wystawiennicze – vide choćby imponująca Cricoteka , czy Manga). Nie będę epatowała ilością pokazanych filmów, liczbą uczestników itd. - impreza stała się naprawdę ważna, dla twórców kina bez względu na ich wiek. Pokazało to choćby Forum Dyskusyjne „Co dalej z polskim filmem dokumentalnym i animacją ?” -

czytaj więcej

PGNiG SA - kolejny etap programu rabatowego

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA rozpocznie w sierpniu br. program rabatowy „Uwolnienie cen 2015/2016” dla klientów strategicznych. Oferta jest odpowiedzią Spółki na oczekiwania Klientów wobec prowadzonego już programu „Uwolnienie cen”, a także reakcją na dynamiczne zmiany otoczenia konkurencyjnego na rynku gazu. Program rabatowy obejmie zakupy gazu w okresie od 01.08.2015 do 31.12.2016, jednak nie dłużej niż do momentu ewentualnego zwolnienia PGNiG SA przez Prezesa URE z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia.

czytaj więcej

Kącik poetycki - Dominika Górnego

Podczas naszego ostatniego spotkania z pewną krakowską poetką, stanęliśmy naprzeciw siebie, wymieniliśmy gesty serdeczności i nuty wzruszenia – jakby nie miało być zimy na tym archipelagu wiosny, którym czasem bywa nasz świat. Obiecaliśmy sobie, że się spotkamy w jakimś mieście, miasteczku, w zaułku myśli – zanim wcześniej spotka nas zaćmienie…

czytaj więcej

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem